Vyplatí se pracovat tzv. načerno? Co je jinak, když nejste řádným zaměstnancem, ale pracujete u zaměstnavatele nelegálně?  

Již skutečnost, že zaměstnavatel nabízí práci načerno, by pro vás měla být varováním, že se pravděpodobně nejedná o úplně férového zaměstnavatele. Jaké komplikace se vám mohou např. stát, pokud se rozhodnete pracovat načerno, to znamená pracovat u zaměstanavatele bez pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti?

  • Zaměstnavatel vám nezaplatí vaši mzdu. Když nemáte pracovní smlouvu na to, abyste prokázali, že pro zaměstnavatele pracujete a za kolik, nemáte jak domoci se zaplacení dlužné mzdy po zaměstnavateli, a to ani skrze soudní řízení.
  • Po zaměstnavateli nemáte jak nárokovat např. dovolenou, dodržování přestávek v práci či jakoukoliv jinou ochranu, kterou zákoník práce zaměstnanci přiznává, neboť z pohledu zákoníku práce nejste zaměstnancem.
  • Pokud se vám stane pracovní úraz nebo se u vás projeví nemoc z povolání, nemůžete po zaměstnavateli nárokovat žádné náhrady, které by vám jinak dle zákoníku práce v takovém případě náležely.
  • Zaměstnavatel již nechce, abyste pro něj pracovali. Nárok na odstupné nemáte. Mimo to, standardně byste šli na úřad práce, tam prokázali dobu, po kterou jste pro zaměstnavatele pracovali, a která je pro nárok na získání podpory v nezaměstnanosti velmi důležitá, stejně tak jako byste prokázali svůj dosažený výdělek, který ovlivňuje výši přiznané podpory v nezaměstnanosti. V případě práce načerno vaše odpracované roky a výše výdělku pro úřad práce neexistují. Nárok na podporu v nezaměstnanosti tedy s nejvyšší pravděpodobností nezískáte, jelikož nebudete mít splněnu podmínku získané doby pojištění ve výši 12 měsíců za poslední dva roky.
  • Pokud jste zaevidováni na úřadu práce, a k tomu si navíc přivyděláváte načerno, hrozí vám vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Vyřazení má samozřejmě i ten důsledek, že stát již za vás nehradí povinné zdravotní pojištění, a to si musíte hradit sami. Toto pojištění si také musíte hradit sami, pokud nejste nikde jinde oficiálně zaměstnáni, nebo jste se na úřadu práce při ztrátě zaměstnání nezaregistrovali.
  • Zaměstnavatel za vás také neodvádí zdravotního pojištění ani další povinné odvody, takže např. v případě nemoci vám nevzniká nárok na dávky z nemocenského pojištění. Stejně tak např. ženy nezískávají potřebnou dobu pojištění pro dosažení nároku na mateřskou dovolenou.
  • Řádná práce se také započítává jako doba pojištění pro získání nároku na dávky důchodového pojištění jako je starobní a invalidní důchod. V případě práce načerno se vám tedy potřebná doba pojištění nenavyšuje a vy pak najednou při žádosti o důchod můžete zjistit, že vám několik let chybí, nebo že jeho výše bude nízká, protože výdělek vydělaný prací načerno se do výše důchodu nemá jak započítat.

Závěrem zmiňujeme, že v případě, že jako fyzická osoba vykonáváte práci načerno, tj. nelegálně, hrozí vám pokuta až 100 000 Kč a v případě, že umožňujete výkon práce načerno, hrozí vám pokuta až 5 000 000 Kč. Jestliže fyzická osoba podnikatel či právnická osoba umožňuje výkon práce načerno, hrozí jí pokuta 50 000 Kč až 10 000 000 Kč.

31 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.