Čtěte a zjistěte víc o tom, kdo nejčastěji řeší zavinění dopravní nehody, jaký může být ve zkratce průběh a jak je to s přiznáním viny za dopravní nehodu.

Dopravní nehodu může řešit nejen policie. Za účelem zjištění rozsahu povinnosti poskytnout pojistné plnění šetří míru zavinění také pojišťovny. Ve všech těchto směrech může věc dojít tak daleko, že se jí zabývá také soud.  Pokud jste navíc např. příslušníkem policie, zavinění na dopravní nehodě, jíž jste byli účastníkem, může šetřit i Generální inspekce bezpečnostních sborů.   

Jak je to s drobnými nehodami?

Je standardní, že při splnění zákonných podmínek pro sepsání euroformuláře Záznamu o dopravní nehodě není policie k dopravní nehodě přivolána, a tím pádem dopravní nehodu za účelem zjištění viníka ani nešetří. Věc tak je posuzována pouze ze strany pojišťovny, pokud některý z účastníků dopravní nehody bude žádat poskytnutí náhrady škody skrze pojištění. Zde je samozřejmě nezbytné, aby pojišťovna rozhodla o tom, kdo se do jaké míry na dopravní nehodě podílel, neboť v opačném případě by neměla jak rozhodnout o rozsahu poskytnutí pojistného plnění jednotlivým účastníkům dopravní nehody.

Jak je to s vážnými dopravními nehodami?

Pokud je dopravní nehoda šetřena policií, účastník či účastníci dopravní nehody se svým zaviněním souhlasí a věc je ukončena v příkazním řízení s uložením pokuty příkazem na místě, není důvod pro pokračování šetření v osobě viníka. V opačném případě probíhá standardní šetření dopravní nehody za účelem zjištění viníka. Následně policie podle výsledku svého šetření věc odloží, nebo předá k dalšímu řešení státnímu zástupci z důvodu podezření ze spáchání trestného činu nebo správnímu orgánu z důvodu podezření z dopuštění se přestupku.

 

Co přiznání viny?

Velmi často se stává, že i když se viník nejprve ke své vině přizná, např. své pojišťovně povinného ručení, následně svůj postoj změní, svou vinu popře a věc je tak nutné dále šetřit. Samozřejmě je nutné zmínit, že ani pojišťovna, ani státní orgány nejsou takovým prvotním přiznáním viníka vázáni, zvláště pokud mají pochybnosti o tom, jestli své prohlášení o vině pronesl vážně, svobodně a nikoliv pod nátlakem.

Mimo to šetření pojišťovny a policie probíhá nezávisle na sobě. Standardně a především ve složitých případech, sice pojišťovna na rozhodnutí policie, potažmo správního orgánu či soudu čeká a následně z něj vychází, nicméně na druhou stranu, pokud např. případ skončí tak, že je správním orgánem odložen z důvodu promlčení, pojišťovna i přes své prvotní čekání musí nakonec ve věci rozhodnout a sama posoudit, kdo nese a do jaké míry na dopravní nehodě zavinění a zda a komu bude vypláceno pojistné plnění. 

63 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.