Každá dopravní nehoda je s ohledem na okolnosti svého vzniku a průběhu posuzována jednotlivě. Důkaz, který v jednom případě může být rozhodující, může být v jiném obdobném případě téměř irelevantní.

Když se stane dopravní nehoda, byť se vám to v tu chvíli nebude zdát příliš podstatné, věnujte chvíli zadokumentování vzniklé situace. O to více, pokud dopravní nehodu policie nešetří a sepisujete o nehodě pouze euroformulář Zázamu o dopravní nehodě. Ideálně vždycky  :

  • vyfoťte či natočte na video postavení vozidel po dopravní nehodě zblízka i z dálky,
  • vyfoťte či natočte na video brzdné dráhy jednotlivých vozidel,
  • vyfoťte či natočte na video jejich poškození,
  • vezměte si kontakt na svědky dopravní nehody,
  • pokud k dopravní nehodě nevoláte policii, dejte si navíc pozor na správné vyplnění a zakreslení dopravní nehody do euroformuláře Záznamu o dopravní nehodě a na to, aby mezi zaškrtnutými políčky, co který řidič v době nastání dopravní nehody dělal, a nakresleným obrázkem dopravní nehody, nebyly rozpory. 

Počítejte s tím, že v budoucnu bude možná potřeba ve věci vyhotovovat také znalecký posudek, například z důvodu, že pojišťovna nebude chtít proplatit celou opravu poškozeného vozidla. Z tohoto důvodu nevyhazujte např. vyměňované poškozené díly u vozidla, neprodávejte vozidlo do doby, kdy bude případ pojišťovnou uzavřen apod. 

Nezapomínejte na to, že ve věci je vždy třeba sdělovat informace úplně, pravdivě, srozumitelně a určitě, ať již se jedná o policii, pojišťovnu atd.

 

 

55 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.