V článku se dozvíte, jaké máte povinnosti vůči své pojišťovně povinného ručení, když se vám stane dopravní nehoda, jak požádat o pomoc svoji havarijní pojišťovnu a kdy kontaktovat majitele vozidla, pokud nabourané auto není vaše.

Pokud jste obviněni z dopravní nehody, vznikají vám ze zákona povinnosti vůči vaší pojišťovně odpovědnosti z provozu vozidla, tj. pojišťovně povinného ručení. Konkrétně se jedná o tyto: 

  • jste povinni bez zbytečného odkladu písemně oznámit vaší pojišťovně povinného ručení, že došlo k dopravní nehodě, tj. ke škodné události, včetně uvedení skutkového stavu a příslušných dokladů;
  • v průběhu šetření dopravní nehody pojišťovnou postupovat v souladu s jejími pokyny.

Mimo to jste povinni pojišťovně bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že:

  • proti vám bylo uplatněno právo na náhradu újmy a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši;
  • bylo ve věci dané dopravní nehody zahájeno správní nebo trestní řízení a následně neprodleně informovat pojišťovnu o jeho průběhu a výsledku;
  • sdělit pojišťovně, jestliže poškozeným bylo proti vám uplatněno právo na náhradu újmy u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, jakmile se o této skutečnosti dozvíte. 

Zvláště poslední bod je důležitý, neboť není výjimkou, že pojišťovna do takového soudního řízení vstoupí jako vedlejší účastník a bude se tak o jeho vývoj aktivně zajímat.

Jak a kdy nahlásit dopravní nehodu svojí havarijní pojišťovně? 

Pokud chcete opravu vozidla po dopravní nehodě řešit skrze své havarijní pojištění, nahlaste dopravní nehodu pojišťovně bez zbytečného odkladu. S ohledem na častou možnost asistenčních služeb co do odtahu vozidla, půjčení náhradního vozidla apod., tak nejlépe učiňte ještě z místa dopravní nehody.

Poté pojišťovně dodejte všechny dokumenty a informace, které jsou nutné ke zjištění existence a rozsahu její povinnosti plnit. Pojišťovně sdělte pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků dopravní nehody, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění. Standardně mají pojišťovny na svých webových stránkách či přímo v pojistných podmínkách uvedeno, co je třeba při oznámení dopravní nehody, resp. škodní události doložit a sdělit. Pozor si dejte na situace, kdy pojišťovna přímo vyžaduje ve svých pojistných podmínkách, aby k dopravní nehodě byla zavolána policie (obvykle např. u srážky se zvířetem).

 

A co majitel vozidla (např. služební auto, auto na leasing)?

Dopravní nehodu majiteli vozidla bezodkladně oznamte a plně spolupracujte jak s pojišťovnou, tak se zaměstnavatelem či leasingovou společností. U leasingové společnosti je navíc důležité vědět, jaké povinnosti ve vzniklé situaci máte případně zakotveny ve smlouvě či obchodních podmínkách. U služebního auta pro změnu není vyloučeno, že vám vůči zaměstnavateli vznikne např. povinnost náhrady škody.

43 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.