Vzory dokumentů

Portál PRÁVO PRO VŠECHNY pro vás zdarma připravil, ve spolupráci s níže uvedenými advokátními kancelářemi, nejčastější vzory smluv a dalších dokumentů. Každý právní vzor je prověřen praxí těchto advokátních kanceláří a PRÁVO PRO VŠECHNY garantuje jejich soulad s aktuální legislativou. U každého právního vzoru najdete základní informace o tématu a doporučení, jak správně postupovat.

Spolutvůrci vzorů smluv a dalších podání:

  • Mgr. Vlastimil Šipl, advokát
  • Mgr. Ing. Jiří Hora, advokát
  • Mgr. Marta Ptáčková, advokátka
  • Mgr. Eva Klimánková, advokátka

Čestné prohlášení

Na svou čest prohlašuji… a především správně.

Darovací smlouva – movitá věc

I darování movité věci si zaslouží dobrou smlouvu.

Darovací smlouva – movitá věc: vozidlo

Darování auta nebo motorky vyžaduje písemnou smlouvu, tak proč ji nemít správně…

Darovací smlouva – nemovitá věc

Darovaná nemovitost musí mít písemnou smlouvu!

Darovací smlouva – nemovitá věc- dům, chata, garáž na vlastním pozemku

Darujete nemovitost – byt nebo třeba zahradu? Splnění zákonných požadavků není jen tak.

Dohoda o splátkách dluhu

Je problém splatit dluh naráz? Splátkovým kalendářem předejdete problémům.

Kupní smlouva – movitá věc – bez vedlejších ujednání

Koupě movité věci sice není žádná věda, ale dobrá smlouva je základ…

Listina o vydědění

Jak ochránit svou pozůstalost před nezvedeným dědicem? Můžete ho vydědit!

Odstoupení od kupní smlouvy – nová věc

Musíte vrátit novou koupenou věc? Odstupte od kupní smlouvy správně!

Odstoupení od kupní smlouvy – použitá věc

Koupili jste použitou věc a požadujete vrácení peněz? Odstupujete od smlouvy!

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je až krajní řešení problému a proto musí být sepsáno správně.

Odvolání plné moci

Udělili jste někomu plnou moc a zastoupení už nepotřebujete? Plnou moc odvolejte!

Odvolání v občanském soudním řízení

Nesouhlasíte se soudním rozhodnutím v první instanci. Jak má správně vypadat odvolání?

Plná moc - speciální

Plná moc pro zastupování v konkrétní záležitosti.

Plná moc (generální)

Plná moc pro pravidelné zastupování ve více než jedné konkrétní záležitosti.

Podání reklamace ze strany spotřebitele – nová věc

Koupili jste novou věc a je vadná? Využijte svá práva a reklamujte ji!

Reklamace v případě prodejce – fyzické osoby

Reklamujete zboží a nejste v postavení spotřebitele. Jak se věci mají?

Směnná smlouva – movitá věc

Vyměnit si s někým movité věci není jen tak. Vše je ale lepší s dobrou smlouvou.

Směnná smlouva – nemovitá věc

Plánujete si s někým vyměnit nemovitost? Chatu, garáž nebo klidně i vinici!

Smlouva o nájmu – nemovitá věc

Nájem bytu… Častá, ale velmi složitá věc. Správná smlouva je základ!

Smlouva o nájmu – nemovitá věc (dům)

Nájem bytu… Častá, ale velmi složitá věc. Dobrá smlouva je základ!

Smlouva o nájmu – nemovitá věc (prostory sloužící k podnikání)

Kanceláře, sklady či celé budovy – vše je možné pronajmout k podnikání.

Smlouva o pachtu

Pacht nabízí širší oprávnění než nájem. Ocení hlavně zemědělci!

Smlouva o podnájmu – movitá věc

Pronajali jste si movitou věc a chcete poskytnout dalším? Potřebujete podnájemní smlouvu.

Smlouva o podnájmu – nemovitá věc (byt)

Máte v nájmu byt a chcete ubytovat někoho dalšího, kdo Vám bude platit? Podnájem!

Smlouva o podnájmu – nemovitá věc (dům)

Máte v nájmu dům a chcete ubytovat někoho dalšího, kdo Vám bude platit? Podnájem!

Smlouva o převodu družstevního podílu

Prodáváte/kupujete družstevní byt? Kdepak – jde o převod podílu v družstvu!

Smlouva o výpůjčce

Bezplatné vypůjčení konkrétní věci? I tady se hodí dobrá smlouva!

Uznání dluhu

Uznání dluhu – utvrzení závazku. Pojistěte jeho splnění zvláštní listinou.

Výpověď plné moci

Zastupujete někoho na základě plné moci? Nechcete? Můžete ji vypovědět.

Výpověď z dohody o pracovní činnosti - zaměstnanec

I z práce na DPČ můžete jako zaměstnanec dát výpověď.

Výpověď z dohody o pracovní činnosti – zaměstnavatel

Když máte zaměstnance na DPČ a chcete mu dát výpověď…

Výpověď z nájmu – movitá věc (nájemník)

Máte pronajatou movitou věc a nájem už se Vám nehodí, jednoduše dáte výpověď.

Výpověď z nájmu – movitá věc (pronajímatel)

Občas se stává, že pronajatou movitou věc potřebujete zpět. A vzor výpovědi se může hodit!

Výpověď z nájmu – nemovitá věc – byt (pronajímatel)

Máte v nemovitosti nájemníka? A už ho nechcete vidět? Nájem jednoduše vypovězte.

Výpověď z nájmu – nemovitá věc: byt (nájemník)

Pronajali jste si byt a potřebujete nájem ukončit? Použijte tento vzor pro výpověď.

Výpověď z pachtu - pachtýř

Výpověď pachtovní smlouvy pachtýřem – přece se s tím nebudete pachtit sami.

Výpověď z pachtu - propachtovatel

Potřebujete Váš propachtovaný pozemek zpět? Vypovězte pachtýři smlouvu.

Závěť - speciální

V závěti lze rozhodovat i jen o částech Vaší pozůstalosti – tato Vám poslouží dokonale.

Závěť - univerzální

Závětí můžete rozhodnout o celé své pozůstalosti. Třeba touhle…

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - zaměstnanec

V práci na plný uvazek můžete ve zkušební době skončit, kdykoliv se Vám zamane.

Vzory zařazené do portálu PRÁVO PRO VŠECHNY, provozovaný pojišťovnou právní ochrany D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, představují jedny z nejčastějších vzorů smluv a dalších podání, avšak nejsou a nemohou být uzpůsobeny všem individuálním požadavkům konkrétních případů. Z toho důvodu nezohledňují všechna myslitelná specifika daného případu a nenahrazují ani kvalifikovanou právní pomoc poskytnutou advokátem. Spolutvůrci těchto vzorů smluv a dalších dokumentů a provozovatel portálu společnost D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout v souvislosti s úpravou textu vzoru ze strany uživatele, popř. třetích osob nebo při použití vzoru pro jinou než doporučenou situaci.

Nenašli jste, co jste hledali?