Srážka vozidla se zvěří, je typem dopravní nehody, který není vhodné podceňovat. Nejčastěji ke srážce zvěře s vozidlem dochází v blízkosti lesů a luk, kde se divoká zvěř pohybuje, ať už se jedná o srny, divočáky apod.

Předně je nezbytné zastavit, zabezpečit vozidlo před dalším pohybem (např. použitím ruční brzdy), obléci si reflexní vestu a označit místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem.

Pokud pod vozidlo vběhne srna, zajíc, divočák apod. a dojde k poškození vozidla či ke zranění nebo usmrcení zvířete, zavolejte ke vzniklé dopravní nehodě policii. Ta mimo jiné pomůže s kontaktováním příslušného mysliveckého spolku, jenž se o zraněné, popř. mrtvé zvíře postará. Rozhodně není možné zvěř odvézt, protože v takovém případě můžete být obviněni z pytláctví či krádeže. Mimo to, pokud máte k vozidlu sjednané pojištění pro tyto účely, obratem kontaktujte příslušnou pojišťovnu a postupujte podle jejích pokynů. Je zcela běžné, že pojišťovna pro poskytnutí pojistného plnění požaduje protokol o dopravní nehodě od policie.

Jestliže žádné pojištění pro tyto situace nemáte k vozidlu sjednané, není standradně po kom uhrazení vzniklé škody požadovat, jelikož divoká zvěř běžně nemá pána, který by za zvíře odpovídal.

Pro následné uplatňování škody u pojišťovny a možný budoucí spor ohledně vyplaceného pojistného plnění je vždy vhodné ihned na místě zajistit také maximum důkazů, ať již pořízení fotografií z místa dopravní nehody nebo kontaktů na případné svědky atd.

Jinak obecně platí, že v pozici laika není určitě vhodné se zvířetem manipulovat a jakkoliv se jej dotýkat. Nikdy nemůžete vědět, zda zvíře není něčím nakažené, a také se může stát, že i když nejeví na první pohled známky života, není ještě mrtvé, ale pouze zraněné a tudíž nebezpečné.

Pokud od nehody bez dalšího ujedete, policie s vámi může zahájit v tomto směru přestupkové řízení, přičemž za ujetí od dopravní nehody hrozí mimo jiné udělení 7 bodů do karty řidiče. 

Obecně vzato, policie každý případ srážky vozidla se zvířetem posuzuje individuálně v rámci přestupkového řízení, kdy většina případů končí odložením s tím, že řidič vozidla není uznán vinným z nastalé dopravní nehody. Samozřejmě jedním z hlavních základů pro toto posouzení je, že ze strany řidiče nedošlo k žádnému porušení právních předpisů.

 

 

 

71 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.