Obáváte se, že se při chvilce nepozornosti během telefonátu zavážete k objednávce služeb nebo třeba ke změně dodavatele energií? Teď už vám toto riziko nehrozí. A to díky nové novele občanského zákoníku zákona na ochranu spotřebitele, která zpřísňuje podmínky pro uzavírání smluv po telefonu. Jaké změny přináší?

Jak jsme vás už informovali v našich předchozích článcích (naposledy v článku Nové povinnosti e-shopu část II.: konec falešným slevám), aktuální novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele přináší zásadní změny. A to nejen v provozování e-shopů, ale i v právu ochrany spotřebitele. Podívejte se na konkrétní změny v oblasti uzavírání smluv po telefonu.

Nová pravidla pro uzavírání smlouvy po telefonu

  • Identifikace podnikatele

Na počátku telefonického hovoru vám podnikatel musí nejprve sdělit údaje o své totožnosti, popřípadě říct, koho zastupuje, a upřesnit obchodní povahu volání.

  • Zaslání telefonické nabídky

Během hovoru vám podnikatel může i nadále nabízet své zboží nebo služby. K uzavření smlouvy však už nestačí váš ústní souhlas, jak tomu bylo doposud. 

K uzavření smlouvy je nyní zapotřebí, aby vám podnikatel nejprve po skončení hovoru bez zbytečného odkladu zaslal telefonickou nabídku v textové podobě – a to například do vaší e-mailové schránky. Na základě takto získaných informací si tak můžete v klidu rozmyslet, zda smlouvu uzavřete.  

  • Potvrzení nabídky

Aby byla smlouva platně uzavřena, je dále zapotřebí, abyste nabídku přijali, a to buď standardně podpisem papírového vyhotovení anebo jakýmkoliv  neformálním elektronickým způsobem (například e-mailem, SMS zprávou).

Zákon konkrétně nestanoví, do kdy můžete takto obdrženou nabídku přijmout, mělo by však k tomu dojít v přiměřené lhůtě. Nabídka podnikatele může být i časové omezená.

Smlouva bude každopádně platit až poté, co je podnikateli doručeno vaše přijetí nabídky. Jinými slovy, pokud toto potvrzení neodsouhlasíte, k uzavření smlouvy nedojde.

Na závěr je nutné ještě upozornit na to, že výše uvedený zákaz (uzavírat ústně smlouvu po telefonu) NEPLATÍ v situaci, kdy budete podnikatele sami telefonicky kontaktovat s úmyslem uzavřít smlouvu.

 

1044 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.