Slevy jsou mocným nástrojem, který dokáže k nákupu motivovat nejednoho zákazníka. Někteří prodejci však výhodné nabídky začali zneužívat do takové míry, že uváděli falešné akce i ceny zboží. S touto klamavou praktickou je ovšem nyní konec.

O změnách spotřebitelských pravidel podle novely občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele jsme vám naposledy sdělovali v článku: Novinky u online tržišť a e-shopů, týkajícím se změn v provozování eshopů. Nyní se více do detailu zaměříme na jinou z novinek: a tou je nová úprava informování spotřebitelů o poskytovaných slevách.

Slevové akce či výprodeje jsou vcelku běžnou obchodní praktikou prodejců. Zajímavá sleva se však při bližším zkoumání často ukáže jako nepatrné snížení ceny – a ne zřídka se také stává, že prodejci uvádí ceny, za které zboží nikdy neprodávali. Těmto praktikám prodejců je už nyní konec, neboť novela spotřebitelského zákona pro poskytování slev nyní stanovuje jasná pravidla. 

Koho se nová pravidla týkají?

Nové povinnosti musí splnit prodávající:

  • v kamenné prodejně,
  • nabízející výrobky prostřednictvím internetu či jiného prostředku komunikace na dálku (typicky v e-shopech),
  • na dalších online platformách (například tržiště).

Současně se tyto povinnosti vztahují na všechna sdělení, která mohou u spotřebitele vyvolat dojem snížení ceny – bez ohledu na to, zda obsahují měřitelnou slevu z prodejní ceny výrobku.

Jaké jsou tedy nové povinnosti prodejců? 

Nová povinnost prodávajícímu stanovuje, že spotřebitel musí být informován jak o poskytnuté slevě, tak o původní ceně. Původní cenou se rozumí nejnižší cena výrobku, která byla uplatňovaná prodávajícím v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy. Tato úprava se vztahuje i na oznámení o plošné slevě na všechny výrobky v nabídce prodávajícího, například „dnes 20 % sleva na vše“.

V případě výrobků, které jsou prodávajícím nabízeny po dobu kratší než 30 dnů, je referenční cenou pro slevu nejnižší cena uplatňovaná od okamžiku uvedení výrobku do prodeje prodávajícím.

Postupné zvyšování ceny

Pro případ postupného zvyšování výše poskytované slevy referenční cenou je cena před prvním zlevněním. Ovšem i zde platí, že se jedná o nejnižší cenu, za níž byl výrobek nabízen nebo prodáván za posledních 30 dní od poskytnutí první slevy.

Ke zvyšování slevy musí však docházet kontinuálně bez přerušení, a to po vymezenou dobu. Opět platí, že rozhodným obdobím je 30 dnů. Pokud by ve sledovaném období došlo ke snížení ceny, následně k jejímu vrácení na původní hodnotu a opětovnému snížení ceny, pak se na tyto případy vztahuje prvně uvedené. 

Pokud tedy například v rámci slevových akcí typu „Vánoční výprodej“ a jiných slevových akcí dojde k takovému přerušení, podléhají slevy režimu nového ustanovení. To znamená, že musí být zveřejněná cena, kterou prodávající uváděl od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, až do okamžiku poskytnutí slevy.

Na jaké případy se povinné informace o předchozí ceně nevztahuje?

  • u obecné komunikace, například v rámci propagačních materiálů (katalog výrobků, reklamní letáky atp.) a propagačních e-mailů prodejce, které necílí na upozornění na konkrétní slevovou akci, ale na obecné informování spotřebitele o sortimentu výrobků, které nabízí. Takové oznámení však nesmí budit zdání slevy (například „nejnižší ceny“ atp.); 
  • u dlouhodobých nepřetržitých a individualizovaných slev poskytovaných zákazníkům v rámci tzv. věrnostních programů, v nichž spotřebitelé získají odměnu za své nákupy; 
  • u jiných adresně přizpůsobených slev, například na slevu při prvním přihlášení do věrnostního programu, darování slevového poukazu u příležitosti narozenin spotřebitele nebo pokud spotřebitel při nákupu konkrétního výrobku obdrží slevový kupón na slevu, kterou je možné uplatnit při zakoupení totožného výrobku v určité lhůtě,
  • v případě kombinovaných slev a podmíněných nabídek, tj. „kupte 1, získejte 2“ nebo „30 % sleva při nákupu 3 produktů“;
  • na výrobky, které podléhají rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby. Většinou se bude jednat o potraviny s krátkou dobou použitelnosti či potraviny určené k okamžité konzumaci (mléčné výrobky, lahůdkářské výrobky, masné výrobky a uzeniny, čerstvé pečivo, ryby…).

Jakým způsobem musí prodejce o předchozí ceně informovat?

Předchozí cena nemusí být uvedena na stejném nosiči jako samotné oznámení o slevě, např. na reklamním banneru. Musí však být uvedena v místě prodeje, tj. na cenovkách v obchodech nebo v cenových sekcích v rozhraní on-line obchodů.

 

610 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.