Při koupi na dálku máte nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, ale jsou i situace, kdy to možné není. Jedním z nich jsou hygienické důvody. Kdy lze reálně ze strany prodejce tuto výjimku z odstoupení od smlouvy využít a kdy naopak dochází k jejímu zneužívání?

Zákon vám jako spotřebiteli výslovně dává právo na odstoupit od smlouvy do 14 dnů, tedy zboží vrátit prodejci a požadovat zpět peníze, a to v případech, kdy kupní smlouvu uzavřete distančním způsobem, tj. na dálku. Tím se rozumí taková koupě zboží, kdy není spotřebiteli umožněno jeho prohlédnutí a ozkoušení, typicky nákup přes internet. Stejně tak do této kategorie spadá zboží zakoupené mimo obvyklé prostory prodejce.

Zákon ale stanovuje i případy, kdy od smlouvy odstoupit nelze, samozřejmě za předpokladu, že jste se s prodejcem nedohodli jinak a možnost odstoupení od smlouvy jste nerozšířili. Jedním z případů, kdy nelze od smlouvy odstoupit je zakoupení zboží v uzavřeném obalu, které jste následně vybalili a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

U některých prodejců ale můžete při vracení zboží narazit na jejich vlastní pojetí tohoto pravidla, čímž tuto výjimku z odstoupení od smlouvy zneužívají. Pravdu ale nemají – tato výjimka by naopak měla být vykládána co nejúžeji a používána co nejméně.

Vybalíte zboží a prodejce vám odmítne uznat odstoupení od smlouvy. V dnešní době, kdy téměř většinu zboží zakoupíte v uzavřeném obalu je nutné vždy zkoumat, zda porušením uzavřeného obalu došlo k znehodnocení zboží z hlediska hygieny a zboží je tak absolutně nepoužitelné pro jinou osobu, a tedy ho nelze znovu prodat někomu jinému. Jako spotřebitel ale máte ze zákona nárok ověřit si vlastnosti a funkčnost daného zboží, to znamená, že nejen můžete zboží vybalit, ale následně i vyzkoušet. Pro odmítnutí ze strany prodejce proto nestačí samotné vybalení z obalu a skutečnost, že došlo nebo mohlo dojít k použití takového zboží, ale musí zde existovat skutečné hygienické důvody, nebo důvody pro ochranu zdraví. Prodejce by proto vždy měl zamítnutí odstoupení do smlouvy řádně zdůvodnit a pokud je takové zdůvodnění nepřesvědčivé, trvejte na odstoupení od smlouvy.

Typickými případy, kdy je odstoupení od smlouvy vyloučeno je koupě kosmetiky či erotických pomůcek, tedy např. rtěnky či prezervativů. Naopak v případě zakoupení oblečení, byť je v uzavřeném obale, nárok na odstoupení do smlouvy vzniká a počítá se s jeho vyzkoušením před samotným vrácením. Pro podporu tvrzení lze využít i skutečnost, že v kamenné prodejně je běžně možné toto zboží vyzkoušet. Argumentace prodejce, že jste např. tričko měli na sobě, a proto jej nelze z hygienických důvodů vrátit, zde tedy neobstojí. Obdobný postup bude při koupi obuvi a jiného zboží určeného k vyzkoušení.

 

26 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.