Koupě zboží na internetu je dnes zcela běžná. Co však dělat, když se vám zboží nelíbí, od kupní smlouvy odstoupíte, zboží zašlete prodejci zpět, ale on jej nepřevezme? 

Jestliže jako spotřebitel vracíte zboží v rámci odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů po jeho převzetí, kdy vy jste v této lhůtě od smlouvy řádně odstoupili a také jste zboží prodejci v následujících 14 dnech zaslali, nemá jednání podnikatele co do nepřevzetí zboží zpět vliv na jeho povinnost vrácení vám všech peněžních prostředků včetně případných nákladů na dodání, které od vás na základě uzavřené kupní smlouvy přijal.  Podnikatel má zákonnou povinnost vrátit vám peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  V tomto směru vám může podnikatel zadržovat peněžní prostředky maximálně do doby, než mu zboží předáte nebo prokážete, že jste mu zboží odeslali.

Jak nejlépe postupovat?

Podnikatele kontaktujte s požadavkem na vrácení kupní ceny a ke svému požadavku přiložte také kopie dokladů prokazujících odstoupení od smlouvy a poslání zboží zpět k jeho rukám. Pokud na vaši výzvu pozitivně nezareaguje, máte možnost kontaktovat s žádostí o mimosoudní řešení věci Českou obchodní inspekci nebo prodejce vyzvat přímo předžalobní výzvou k navrácení peněžních prostředků, popř. věc dále řešit soudní cestou.

62 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.