Výstižné shrnutí toho, jaké možnosti máte, když po několika měsících užívání výrobku zjistíte, že se nejedná o originál, ale o padělek.

Ideálně obratem poté, co zjistíte tuto nemilou skutečnost, že zboží, které jste s koupili, je padělek, ho u prodejce reklamujte, neboli uplatněte odpovědnost za vady, a žádejte výměnu zboží za originální s tím, že pokud to není možné (dá se zde předpokládat), odstupujete od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy se tato ruší od počátku, tzn. že vy budete povinni vrátit zpět zboží prodejci a tento bude povinen vrátit vám zpět kupní cenu uhrazenou za zboží. S prodejcem komunikujte písemně doporučeně poštou na dodejku. Než zboží prodejci zašlete zpět, důkladně jej nafoťte nebo jinak zadokumentujte. To z důvodu, abyste i později v případě vzniku sporu měli možnost prokázat, že výrobek byl padělek. Pokud se jedná o drahé zboží, je vhodné rovnou zvážit i zpracování znaleckého posudku, který by v budoucnu prokázal, že zboží nebylo originální, jak prodejce tvrdil. Tuto skutečnost vám eventuálně může také potvrdit či vyvrátit majitel ochranné známky zboží, příp. jeho výhradní zástupce pro ČR. Další možnou variantou je žádat po prodejci slevu z kupní ceny.

Pokud s vámi prodejce nebude komunikovat, případně vaši reklamaci nevyřídí k vaší spokojenosti, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na Českou obchodní inspekci. Další variantou je řešení vzniklého sporu skrze soudní řízení. V krajním případě je také možné o získaných skutečnostech informovat za účelem prošetření policii.

32 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.