Víte, jaké máte v pozici spotřebitele možnosti, když prodejce zamítne vaši reklamaci, resp. uplatnění práva z vadného plnění u zakoupeného zboží? 

Pokud v pozici kupujícího spotřebitele nejste spokojeni s tím, jak byla vaše reklamace, resp. uplatnění práva z vadného plnění, vyřízena, můžete si nechat zpracovat znalecký posudek, popř. jiné odborné vyjádření za účelem potvrzení vady zboží. Pokud bude v odborném vyjádření či znaleckém posudku vada potvrzena, je vhodné obrátit se znovu na prodávajícího spolu s tímto dokumentem a požadovat přehodnocení dané reklamace. V případě následného uznání reklamace prodejcem by vám tento měl uhradit také náklady, které jste vynaložili na zpracování znaleckého posudku či jiného odborného vyjádření. Jestliže prodávající opět zareaguje negativně, je další cestou soudní řízení. Před vyvoláním soudního řízení je však vždy vhodné zkonzultovat věc také například s advokátem a zjistit, jak v tomto směru vypadá soudní praxe a jestli se tím pádem i vyplatí vůbec do soudu jít.

Mimo výše uvedeného máte také např. možnost obrátit se s žádostí o pomoc na Českou obchodní inspekci, popř. na jiný příslušný úřad, přičemž prodejci jsou povinni vás coby spotřebitele již dopředu o této skutečnosti přímo ze zákona o ochraně spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informovat, a to včetně uvedení internetové adresy tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, musí uvést tyto informace i na těchto internetových stránkách. A dále, pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a vámi odkazuje na obchodní podmínky, musí tyto informace uvést rovněž v těchto obchodních podmínkách.

106 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.