Potřebujete se omluvit z práce kvůli mimořádné události, ale nechcete přitom čerpat svou dovolenou? Z pohledu zákona existuje celá řada situací, při kterých má zaměstnavatel povinnost uvolnit vás z práce uvolnit, aniž byste museli čerpat svou dovolenou.

Když se nemůžete dostavit do práce, jako první vás napadne, že si v práci vezmete dovolenou. Zákoník práce ve svém § 199 ovšem upravuje tzv. „jiné důležité osobní překážky v práci“, při kterých má zaměstnavatel povinnost poskytnout volno, a to nejméně ve stanoveném rozsahu – v určitých případech i náhradu mzdy nebo platu. Konkrétní úpravu pak najdete ve vládním nařízení č. 590/2006 Sb., resp. jeho příloze.

11 situací, kdy máte nárok na volno z práce

 1. Vyšetření nebo ošetření

Pracovní volno vám bude poskytnuto s náhradou mzdy nebo platu. A to na nezbytně nutnou dobu a za předpokladu, že vyšetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Doporučujeme tedy nespoléhat na obecně rozšířenou domněnku, že při návštěvě lékaře má zaměstnavatel povinnost uvolnit vás na celý den, není tomu tak.

 1. Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce

Pracovní volno vám bude poskytnuto na nezbytně nutnou dobu a bez nároku na náhradu mzdy. 

 1. Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

Pracovní volno vám zaměstnavatel poskytne na nezbytně nutnou dobu a bez náhrady mzdy nebo platu. Podmínkou je, aby se jednalo o nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků a neexistovala jiná přiměřená možnost, jak se do zaměstnání dostat včas. 

 1. Znemožnění cesty do zaměstnání

Pracovní volno vám v tomto případě zaměstnavatel poskytne s náhradou mzdy, a to na nezbytně nutnou dobu. Maximálně ale na 1 den za předpokladu, že jste zaměstnancem s těžkým zdravotním postižením a cesta do zaměstnání vám byla znemožněno z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem.

 1. Svatba

Na vlastní svatbu vám zaměstnavatel poskytne až 2 dny volna, z toho 1 den k účasti na samotném obřadu, nárok na náhradu mzdy nebo platu pak máte za 1 den.

Pokud jste rodičem některého z novomanželů, pak i vy máte nárok na pracovní volno, a to v rozsahu 1 dne s náhradou mzdy nebo platu.

V případě, že jste dítětem některého z novomanželů, pak také máte nárok na 1 den pracovního volna, tentokrát ale bez náhrady mzdy nebo platu

 1. Narození dítěte

Potřebujete-li odvézt svou manželku či partnerku k porodu, pak vás zaměstnavatel musí uvolnit z práce, a to s náhradou mzdy či platu. Pokud chcete být své partnerce při porodu oporou a při porodu zůstat, i tehdy vás zaměstnavatel z práce musí omluvit, tentokrát ale již bez náhrady mzdy nebo platu. 

 1. Úmrtí

I na tuto smutnou událost zákonodárce myslel a stanovil, že v případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte vás zaměstnavatel musí omluvit po dobu 2 dní, další den pak poskytne k účasti na pohřbu.

V případě úmrtí vašeho rodiče a sourozence, rodiče a sourozence vašeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence vás zaměstnavatel musí omluvit na 1 den. V případě, že zařizujete pohřeb některé z těchto osob, vám pak přísluší 1 den pracovního volna navíc.

K účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným osobám, ale žila s vámi v době úmrtí v domácnosti, vám zaměstnavatel poskytne volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den. Jestliže budete obstarávat pohřeb, pak i v tomto případě máte nárok na 1 den navíc.

Ve všech výše uvedených případech máte nárok na náhradu mzdy či platu. 

 1. Doprovod

Na uvolnění z práce máte nárok také v případě, že doprovázíte rodinného příslušníka k lékařskému ošetření do zdravotnického zařízení při náhlém onemocnění nebo úrazu, ale i k předem plánovanému vyšetření. Volno vám bude poskytnuto na nezbytně nutnou dobu, maximálně na 1 den, pokud je doprovod nezbytný a pokud není možné lékařskou pomoc vyhledat mimo vaši pracovní dobu.

Náhrada mzdy nebo platu vám bude poskytnuta, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče vaše nebo vašeho manžela.

Dále máte nárok na pracovní volno, když doprovázíte zdravotně postižené dítě do

 • zařízení sociálních služeb,
 • do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět.

Volno vám bude poskytnuto s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dní v kalendářním roce.  

Doprovázíte-li své dítě do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, pak vám bude poskytnuto volno na nezbytně nutnou dobu, ale už bez náhrady mzdy nebo platu. 

 1. Pohřeb spoluzaměstnance

Budete-li zaměstnavatelem určeni k účasti na pohřbu kolegy, pak vás zaměstnavatel uvolní na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy nebo platu. 

 1. Přestěhování

Potřebujete-li se přestěhovat a máte vlastní bytové zařízení, pak i v tomto případě je zaměstnavatel povinen vás z práce uvolnit. Volno vám poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše ale na 2 dny. V případě, kdy se jedná o stěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne vám náhradu mzdy nebo platu.

 1. Vyhledání nového zaměstnání

Poslední z kategorie důležitých osobních překážek je vyhledání nového zaměstnání. Volno vám zaměstnavatel poskytne před skončením stávajícího pracovního poměru, a to:

 • bez náhrady mzdy nebo platu,
 • na nezbytně nutnou dobu,
 • maximálně na 1 půlden v týdnu, a to po dobu, která odpovídá 2měsíční výpovědní době.

Byla-li vám ale dána výpověď zaměstnavatelem, a to pro některý důvod v § 52 a) až e) zákoníku práce (popř. jste pracovní poměr ukončili dohodou z týchž důvodů), pak vám při čerpání tohoto volna přísluší náhrada mzdy nebo platu. Se souhlasem zaměstnavatele je možné toto pracovní volno sloučit.  

792 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.