Jste zaměstnancem či zaměstnavatelem v práci s nepřetržitým provozem? Máte nejasnosti ohledně čerpání dovolené? Zjistěte, na co máte právo a jak v daném případě správně postupovat.

V tomto článku se budeme věnovat oblasti čerpání dovolené zaměstnanců, kteří pracují v nepřetržitém provozu. Mnoho zaměstnanců řeší situaci, kdy jim jejich zaměstnavatel nařídí čerpání dovolené v den, na který připadá státní sváteka a který by za běžných okolností byli povinni odpracovat. Má na něco takového zaměstnavatel vůbec právo?

Kdo určuje čerpání dovolené?

Obecným pravidlem v § 217 zákoníku práce je, že dobu čerpání určuje zaměstnavatel. Děje se tak podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců. A to tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je potřeba přihlížet jak k provozním důvodům zaměstnavatele, tak k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku (pokud se tedy zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce). Určenou dobu čerpání dovolené má zaměstnavatel povinnost písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Speciální úprava pro státní svátky

Speciální úpravu pro případ státních svátků pak upravují následující ustanovení zákoníku práce, zejména § 219. Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené.

Pozor na výjimku

Výše zmíněné ovšem neplatí v případě, kdy by zaměstnanec jinak měl povinnost směnu odpracovat (podle § 91 odst. 4 zákoníku práce) a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost. 

Co to znamená v praxi?

V případě, kdy má zaměstnanec povinnost pracovat i ve státní svátek, na tento den mu byla stanovená směna a následně mu na ten stejný den byla nařízená dovolená, pak se tento den do jeho celkové dovolené počítat NEBUDE.

Můžeme říct, že v tomto případě se zaměstnavatel sám vzdává možnosti přidělovat dotyčnému zaměstnanci na daný den práci. Den, kdy je zaměstnanec povinen pracovat i ve státní svátek, se do dovolené započítává jedině v situaci, kdy o její čerpání zaměstnanec sám požádá.

Lze tedy shrnout, že ze zákonné úpravy, a zejména z § 219 odst. 2 zákoníku práce po jeho novelizaci, vyplývá obecné pravidlo, že svátek má před dovolenou přednost.

507 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.