Plastová brčka, talíře nebo příbory. Česká vláda dala výrobě a prodeji jednorázových plastů utrum. Jaké důsledky to bude mít pro výrobce? A jaké ekologické alternativy se k plastovým produktům nabízí?

Zákon o omezení plastových výrobků

Dne 1. října 2022 nabyl účinnosti zákon č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. S jednorázovými příbory, talíři anebo brčky bychom se už setkávat neměli. Nová tuzemská právní úprava navazuje na unijní legislativu (konkrétně směrnice 2019/904), která má za cíl omezit plastový odpad v mořích a oceánech a podpořit cirkulární ekonomiku.

Ministerstvo životního prostředí rovněž vypsalo některé dotační tituly pro plynulý přechod na ekologické varianty jednorázových plastů (4. výzva – Udržitelné nakládání s odpady a 14. výzva – Třídění a dotřiďování odpadů).

Skončí plasty nadobro?

Na začátku je třeba zdůraznit, že užívání plastových výrobků samozřejmě nekončí. V současné době je zakázáno uvádět na trh jen některé z nich: jako např. plastové příbory, brčka, míchátka, talíře nebo plastové tyčinky do uší. Cílem přijaté úpravy je pochopitelně snížení množství odpadů – v praxi půjde o miliardy vyrobených výrobků za rok.

V poslední době jste si také mohli všimnout i vlastní iniciativy některých stánků s občerstvením, které samy od sebe začaly používat výrobky na opakované použití (např. zálohované plastové kelímky).

Informační povinnost o recyklaci a ekologických variantách

Zákon se však netýká jenom zákazu jednorázových plastů. Další důležitou částí je i informační povinnost. Výrobci budou muset uvádět, co je ekologickou variantou daného produktu nebo jak se správně zbavit konkrétních výrobků (např. tampónů, vložek, tabákových výrobků s filtry). Některé výrobky z plastu budou muset mít jednotné označení (např. vlhčené ubrousky, kelímky).

Pozor: Rozšířená odpovědnost čeká také výrobce vybraných plastových odpadů. Jedná se například o výrobce cigaret, kteří se budou muset podílet na nákladech za úklid nedopalků.

Jak bude zákaz jednorázových plastů vypadat v praxi?

Plastová brčka (včetně recyklovatelných brček z bio plastu) nahradí brčka slámová, papírová nebo bambusová. Namísto plastových talířů se budeme setkávat s talíři z cukrové třtiny či papíru. Minulostí budou též plastové příbory, které vystřídají třeba příbory ze dřeva. Boxy na jídlo také nebudou z plastu, ale bude se využívat kompostovatelných materiálů nebo opět cukrová třtina. Kelímky z polystyrenu byly zakázány, ale plastové kelímky bude možné používat i nadále, popřípadě se nabízí výměna za kelímky z kompostovatelných materiálů.

Kritika zákona

Tak jako každý nový předpis, i tento má již od počátku řadu kritiků. Experti tvrdí, že přechod na příbory ze dřeva a brčka z papíru není vůbec ekologický, protože se stále jedná o jednorázové výrobky. Zdůrazňují, že jediným východiskem je dosavadní systém nakoupit-použít-vyhodit zcela opustit. Dále je potřeba vzít v potaz, že u některých výrobků nemá plast žádnou vhodnou alternativu a nemusí být nutně zlem.

 

620 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.