Od 1. 1. 2022 nastaly změny nejen u otcovské , ale také u dlouhodobého ošetřovného. Pojďte si přečíst, co všechno tyto novinky přinesou. 

Změny byly provedeny novelizačním předpisem č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ten je účinný od 1. 1. 2022.

Novinky u otcovské 

1. Prodloužení dávky u otcovské

První novinkou je změna doby, po kterou můžete pobírat dávku za otcovskou poporodní péči. Díky této změně se nyní prodlužuje doba čerpání dávky z 1 týdne na 2 týdny. Otcovskou nelze přerušovat a je nutné ji vyčerpat v celé délce. Na otcovskou můžete nastoupit do 6 týdnů ode dne narození dítěte.

2. Změny při hospitalizace dítěte

Nově se v případě hospitalizace dítěte (ať už ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky) toto období prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí.

Bude-li dítě během šestinedělí hospitalizováno, prodlouží se lhůta o dobu hospitalizace. Za hospitalizaci dítěte, o kterou se období pro nástup na otcovskou prodlužuje, se nepovažuje pobyt matky s dítětem v porodnici po porodu, při kterém je poskytována standardní péče (tj. obvykle 35 dnů).

Na otcovskou lze samozřejmě nastoupit během šestinedělí i v situaci, kdy je matka nebo dítě v nemocnici. Nově však má otec možnost si volno vyčerpat buď během prvních šesti týdnů, nebo až v době, kdy bude matka s dítětem z nemocnice doma.

Pokud otec nastoupí na otcovskou v období po uplynutí 6 týdnů ode dne narození dítěte, musí doložit potvrzení lékaře o době hospitalizace dítěte (ze zdravotních důvodů dítěte nebo matky), o které se toto období prodlužuje.

Tiskopis „Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky“ najdete na ePortálu ČSSZ.

Novinky u dlouhodobého ošetřovného

1. Co je dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné je jednou z 6 dávek, které poskytuje český systém nemocenského pojištění. Patří mezi ně také nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Dávka umožňuje příbuzným, druhovi, družce, anebo osobě žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti, aby pečoval o člena rodiny/spolubydlícího, u kterého lékař rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z nemocnice celodenní domácí péči.

2. Podmínky pro čerpání dlouhodobého ošetřovného

Potřebná doba hospitalizace, při níž je poskytována léčebná péče, mění tak, že se zkracuje z původních 7 na 4 kalendářní dny. Nárok na dlouhodobé ošetřovné tedy vznikne v případě, že hospitalizace osoby závislé na péči trvá alespoň 4 kalendářní dny.

Nově máte možnost požádat o vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče zpětně, a to do 8 kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. Ošetřující lékař na základě této žádosti vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů.

Novinkou je rovněž možnost čerpat dávku dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osobu v inkurabilním stavu (nevyléčitelně nemocnou), který vyžaduje paliativní péči a dlouhodobou péči v domácím prostředí. Podmínka předchozí hospitalizace se v tomto případě nevyžaduje.

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče u nevyléčitelné osoby vystavuje ošetřující lékař. Lékař o ni rozhodne ode dne, v němž tuto potřebu zjistil, a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo jiné osoby, kterou ošetřovaná osoba určí.

355 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.