Uvažujete o koupi prvního uměleckého díla přímo od žijícího umělce? Chcete mít jistotu, že je dílo originál? Zjistěte, co všechno vás v tomto případě čeká a na co byste si měli dát pozor.

Výhodou nákupu uměleckého díla od žijícího autora je hlavně to, že vám sám autor může pravost díla potvrdit a současně i vystavit certifikát o pravosti díla. Na první pohled se tak může zdát, že není důvod, aby se sepisovala písemná smlouva. Pravdou ovšem je, že vytvořením písemného záznamu (ideálně kupní smlouvy) se vyhnete všem potenciálním sporům, které by vás v budoucnu mohly potkat. 

Jak by měla kupní smlouva vypadat?

Zásadní náležitostí, kterou musí předmětná kupní smlouva vždy obsahovat, je určení uměleckého díla – a to co nejpřesněji. Nejedná se pouze o slovní popis, ale také o pořízení fotodokumentace anebo jiného vhodného vizuálního média. Toto vymezení by mělo tvořit nedílnou součást smlouvy a mělo by být umístěné buď přímo v její textaci nebo ve formě pevně připojené přílohy. 

Pokud jde o vymezení uměleckého díla, mělo by být uvedeno:

  • jméno autora,
  • název díla,
  • druh díla (postačí vymezení jako „fotografie“ atp.).

Pokud je to možné, je vhodné uvést i převládající materiál či techniku. Doporučujeme také doplnit fyzické rozměry díla, rok vzniku a případné příslušenství. A samozřejmě platí, co je uvedeno výše, fotodokumentace apod.

Licenční ujednání

kupní smlouvě, její příloze anebo jiném smluvním dokumentu mohou být rovněž zahrnuté také podmínky, za kterých můžete dílo nadále užívat. Tyto podmínky pak obsahuje licenční ujednání, které je zcela ve smluvní dispozici stran. Autor si v rámci licenčního ujednání může vymínit anebo naopak zapovědět i další způsoby užívání díla. Pokud se nesjedná, platí právní fikce, že autor anebo vykonavatel jeho majetkových práv autorských udělil licenci v rozsahu obvyklém a potřebném pro naplnění účelu smlouvy.

Nad výše uvedené pak bude kupní smlouva obsahovat i další obvyklé náležitosti stanovené pro kupní smlouvu občanským zákoníkem.

Certifikát o pravosti díla

Alternativou kupní smlouvy může být tzv. certifikát o pravosti díla.

Certifikát o pravosti díla je písemný dokument vystavený a podepsaný autorem díla, kde potvrzuje, že toto dílo skutečně vytvořil. Certifikát o pravosti díla by měl obsahovat minimálně:

  • vyobrazení díla a jeho specifikaci,
  • popř. další informace, které ho charakterizují (např. rozměry díla, rok vytvoření, materiál, na němž je dílo provedeno, technika atp.).
  • datum.

V případě, že se nebude sepisovat kupní smlouva, ale vyhotoví se pouze certifikát o pravosti díla, doporučujeme, abyste si uchovali veškerou dokumentaci jednání, která koupi díla předcházela (např. korespondenci s autorem, fotografie s dílem a autorem pořízená při případné návštěvě jeho ateliéru atp.).

Kupní smlouvu nebo certifikát o pravosti díla, popř. další dokumenty, si důkladně uschovejte pro případ, že byste museli prokazovat původ díla nebo že byste chtěli dílo v budoucnu prodat.

553 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.