Kupujete ojeté vozidlo? Dobrá kupní smlouva je alfou a omegou. Víte, co v ní nesmí chybět?

Koupě ojetého vozidla není úplně jednoduchá záležitost. Vždy je totiž důležité zajímat se nejen o informace o vozidle, ale také i o to, od koho vybrané vozidlo kupujete. Vždy zvažte, jestli vozidlo zakoupíte od neznámého prodejce „na ulici“ nebo dáte přednost některému z autobazarů. Hodnocení prodejců ojetých vozidel a autobazarů se v současné době věnuje velké množství internetových stránek. Na takových stránkách je možné získat mimo jiné i informace od ostatních zákazníků, kteří už mají s konkrétním prodejcem zkušenosti a vy si tak o něm můžete udělat jasnější představu.

 

Kupní smlouva

Jakmile se pro konkrétní vozidlo rozhodnete, předloží vám prodejce pravděpodobně kupní smlouvu. Každá smlouva je písemným stvrzením ujednání mezi dvěma nebo i více stranami. V případě zakoupení ojetého vozidla je nezbytná. I kupní smlouva k ojetému vozidlu však musí mít své náležitosti, které je potřeba dodržet. 

V první řadě musí být účastníci smlouvy identifikováni, to znamená, že musí být uvedeno jejich jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, popř. i další kontaktní údaje. V kupních smlouvách se často u údajů smluvních stran můžete setkat s tím, že jsou zde uvedena rodná čísla účastníků smluv. Podotýkáme, že není zapotřebí, aby ve smlouvě byla uváděna rodná čísla, neboť se nejedná o nutnou podmínku k uzavření smlouvy. Samozřejmě, pokud s tím souhlasí obě smluvní strany, lze je ve smlouvě ponechat. Navíc uvedení alespoň data narození pomůže lépe určit, s kým jste smlouvu uzavřeli.

Dále je nutné vozidlo ve smlouvě detailně specifikovat A když se jedná o ojeté vozidlo, tím spíš. Ve smlouvě musí být také popsané závazky jednotlivých stran, to znamená, že musí být stanoveny podmínky, za kterých prodávající úplatně převede vozidlo na kupujícího. Kupní smlouva musí obsahovat kupní cenu vozidla a ideálně také způsob její úhrady, či sdělení, že byla uhrazena při podpisu smlouvy. V neposlední řadě ve smlouvě nesmí chybět datum uzavření a podpisy všech účastníků. Pokud kupní smlouva nebudete podepisovat ve stejném okamžiku, kdy dochází k předání samotného vozidla, je zapotřebí ve smlouvě ujednat i termín a místo jeho předání.

 

Jak vozidlo v kupní smlouvě popsat?

Co nejpodrobněji! Nejčastěji je popis vozidla přímo v kupní smlouvě, nicméně je možné jej popsat i v samostatném dokumentu, který bude tvořit přílohu kupní smlouvy. Rozhodně si dejte ve smlouvě pozor na formulace typu „jak leží“ či „bez závad“, neboť právě tyto formulace pak mohou zkomplikovat případnou reklamaci vad na zakoupeném vozidle.

V první řadě by ve smlouvě měly být uvedeny základní informace o vozidle, zpravidla to bývá tovární značka, model, druh, barva, rok výroby, registrační značka, číslo a objem/výkon motoru. Dále doporučujeme do smlouvy uvést veškerou dostupnou dokumentaci k vozidlu (zejména technický průkaz, číslo osvědčení o registraci, STK, servisní knížku, návod k obsluze apod.). V dalším kroku popište technický stav vozidla, ideálně tak, aby ve smlouvě byla zachycena kompletní historie vozidla. V popisu je tedy vhodné uvést i počet dosavadních majitelů, stav ujetých kilometrů, původ vozidla, dovoz ze země apod. Pokud bylo vozidlo v minulosti havarované, je na místě, aby tato informace byla ve smlouvě taktéž uvedena. Do popisu technického stavu vozidla také nechte zaznamenat případné závady na vozidle, které jsou prodávajícímu v danou chvíli známy. Ve smlouvě může být také uvedena výbava vozidla.

Pokud již pro dané vozidlo existuje elektronická servisní knížka, lze se s prodávajícím dohodnout na tzv. papírovém “výjezdu”, na základě kterého budete mít jasné záznamy, zda a popř. kdy bylo vozidlo pravidelně servisováno, jestli bylo opravováno, popř. havarováno a v jakém rozsahu. Také se můžete s prodávajícím dohodnout, aby vám poskytl písemný přehled nutného servisu co do následujícího období.

Při koupi ojetého vozidla ovšem není důležitá pouze samotná kupní smlouva, ale i osobní prověření stavu vozidla. Proto osobní kontrolu vozidla nezanedbávejte, ideálně si k prohlídce přizvěte automechanika, kterému důvěřujte a absolvujte s ním zkušební jízdu.

Věnujte pozornost i stavu interiéru, neboť z něho lze také poznat stáří vozidla a péči jeho majitele.

Na závěr nezapomeňte, že je nutné, aby co možná nejdříve po koupi bylo vozidlo přepsáno na Vás. Ideální variantou je provést odhlášení vozidla společně s prodávajícím, a to v den podpisu kupní smlouvy současně s uhrazením kupní ceny.

Zároveň upozorňujeme, že ihned po koupi si musíte na dané vozidlo zajistit povinné ručení. Pokud byste vozidlo provozovali bez povinného ručení, hrozí vám, mimo jiné, sankce od České kanceláře pojistitelů (tzv. příspěvek, jehož výše je určena právními předpisy dle typu a velikosti vozidla) a samozřejmě v případě, že byste způsobili dopravní nehodu nepojištěným vozidlem, museli byste sami uhradit vzniklou škodu druhému účastníkovi dopravní nehody.

3 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.