Jaké doklady si nezapomenout a na co myslet při cestách do zahraničí v rámci Evropské unie, když chcete předejít nemilým překvapením, například při kontrole ze strany policie? 

Ať již je účel vaší cesty jakýkoliv, než vyrazíte do zahraničí, zkontrolujte si, zda máte v pořádku vaše osobní cestovní doklady. Pokud cestujete autem, tak je potřeba mít rovněž doklady k vozidlu.

Občanům České republiky stačí k cestování po zemích Evropské unie platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Ovšem nespoléhejte se na občanský průkaz s odstřiženým rohem – zahraniční policie by mohla ustřižený roh považovat za vyznačení neplatnosti dokladu a nemuseli by pochopit, že pouze čekáte na vydání nového průkazu kvůli změně povinných údajů. Cestovní doklad by měl být platný po celou dobu pobytu v zahraničí. Je nutné, aby každé dítě mělo vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz. Cestují-li děti v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, je pro případ mimořádných událostí (např. hospitalizace v nemocnici) vhodné mít se sebou také písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s cestou dítěte do zahraničí, a to rovněž s překladem do jazyka navštěvované země.

Rozhodně před cestou zkontrolujte, zda cestovní doklad máte s sebou, jinak se vystavujete riziku zbytečných komplikací. Pokud byste v zahraničí zjistili, že jste cestovní doklad ztratili, je nutné kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad poté slouží k jednorázové cestě zpět do ČR.

Ještě před cestou zkontrolujte, že máte platný řidičský průkaz, technický průkaz od vozidla a zelenou kartu. Cestujete-li zapůjčeným nebo služebním vozidlem, je praktické mít při sobě písemný souhlas vlastníka s použitím vozidla, ideálně rovněž v jazyce navštěvované země.

Dále doporučujeme nezapomenout si evropský průkaz zdravotního pojištění, na jehož základě máte nárok na nezbytnou zdravotní péči, a případně také potvrzení o uzavření doplňkového pojištění léčebných výloh v zahraničí. Pro případ mimořádných událostí si poznačte kontakt na Vaší asistenční službu.

29 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.