Chcete se dozvědět, jak se připravit na cestu tak, aby proběhla bez komplikací? Za jaké chování hrozí turistům v zahraničí vysoké pokuty, jaké suvenýry je zakázáno si z dovolené přivézt a mnohé další? V takovém případě čtěte dále.

Před cestou na dovolenou doporučujeme ověřit platnost cestovních dokladů, které musí být platné minimálně po celou dobu pobytu v zahraničí. Mnoho států však vyžaduje, aby cestovní doklad platil ještě nějakou dobu po opuštění země, nejčastěji 180 dnů. Minimální platnost dokladu, kterou daná země vyžaduje, je třeba ověřit vždy před odjezdem, neboť při nesplnění stanovené doby platnosti i o jediný den může být odepřen vstup do letadla či na území daného státu.

Je třeba si také uvědomit, že všechny děti musí mít vlastní cestovní doklad (cestovní pas popř. občanský průkaz). Pokud děti cestují v doprovodu prarodičů či dalších osob odlišných od zákonných zástupců, je vhodné mít k dispozici písemný souhlas zákonných zástupců s cestou dítěte do zahraničí, a to nejen v českém jazyce, ale také v jazyce cílového státu (či alespoň v angličtině).

Pokud cestujete autem, doporučujeme zkontrolovat jeho technický stav a ověřit, zda máte připraveny dokumenty k vozidlu (technický průkaz, zelenou kartu, které ale platí převážně v území evropského hospodářského prostoru, více zde, tj. pozor při cestě mimo toto území) a řidičský průkaz. Kvalitní cestovní pojištění může v případě potíží ušetřit spoustu starostí i financí.

Dovoz některých suvenýrů by Vám mohl zkomplikovat a prodražit dovolenou. Každý stát si chrání své přírodní i historické bohatství. Dle úmluvy CITES o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je chráněno více než 33 tisíc druhů. Úmluva se vztahuje na dovoz jak živých, tak mrtvých živočichů a rostlin či jejich částí nebo výrobků z nich (např. různé mastičky).  Pro dovoz živočicha či rostliny uvedeného v této Úmluvě do České republiky je třeba mít vývozní povolení země, odkud jsou vyváženy, a taktéž dovozní povolení České republiky. Pokud povolení nemáte, hrozí zabavení exemplářů, uložení vysoké pokuty, a v některých zemích i vězení. Zakázán je dovoz např. tvrdých korálů, výrobků ze želvoviny, kožešin medvědů a rysů, slonoviny a výrobků z ní, výrobků z hadích a ještěřích kůží či některých druhů mušlí. Kromě Úmluvy CITES je vývoz exemplářů ohrožených druhů většinou dále upraven právními předpisy konkrétního státu. Být na pozoru je třeba také při koupi starožitností a jejich replik. Vždy si uschovejte doklad o koupi zboží.

Pokud si chcete zajistit dobré místo na veřejné pláži tím, že si na ní na delší dobu či přes noc odložíte ručník či další věci, riskujete jejich zabavení a uložení pokuty. Takové praktiky nejsou tolerovány zejména v Itálii či Španělsku. V Itálii je policie háklivá také na odhazování odpadků či nedopalků na pláži či za jízdy z auta. Za takové jednání hrozí pokuta až 200 EUR. Na procházení se v plavkách v centru měst taktéž zapomeňte. Například v chorvatském Hvaru by vám mohla být uložena pokuta až 700 EUR.

Máte-li v plánu navštívit místa s duchovní či náboženskou tematikou, vezměte si s sebou pro jistotu delší kalhoty či sukni a šátek na zakrytí odhalených ramen (s odhalenými rameny a koleny vás většinou do těchto památek nepustí). Trestáno je taktéž poškozování historických památek. Pokutu můžete dostat např. za vyrývání nápisů do pozůstatků Fora Romana či věšení zámečků na mosty historické hodnoty, kde je takové jednání zakázáno. Pokud plánujete přivézt rodině či kamarádům lihoviny typické pro danou zemi, ověřte si, jaké je maximální povolené množství k vývozu ze země. To platí i pro tabákové výrobky.

V okolí přímořských letovisek se bohužel každoročně objeví několik případů krádeže věcí z kempů. Pokud se do takové situace dostanete, doporučujeme vám událost podrobně zdokumentovat pořízením fotografií, bezodkladně informovat vedení kempu a přivolat na místo policii. Od policie si vyžádejte vystavení policejního protokolu. Potvrzení o krádeži vám může na požádání vystavit také kemp. Pokud existují svědci události, nahlašte jejich jména policii a zapište si (s jejich svolením) jejich kontaktní údaje. Bezodkladně také událost nahlašte pojišťovně, u které máte sjednané cestovní pojištění, popř. cestovní kanceláři, u které jste si zakoupili zájezd.

7 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.