Dnes se můžeme těšit na další zmírnění protiepidemických opatření. Po rozvolnění z předešlého týdne jsou na řadě další kroky. Podívejte se s námi na přehled změn.

Rozvolnění pokračuje, po krocích z minulého týdne, přichází další uvolnění a to od 31. 5. 2021

 1. Maloobchodní prodej a služby

Další velké změny, další uvolnění, plné znění aktuálních omezení zde, novinky jsou následující (zvýšená čísla možných účastníků tučně).

 1. Stravovací zařízení – zřejmě i vzhledem rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dochází nyní skutečně jen k omezením provozu, ne zákazům, kdy provozovatelé stravovacích služeb musí dodržovat následující pravidla:
  • Odstup od okolí 1,5 m (ledaže je umístěna pevná bariéra bránící šíření kapének)
  • Rozestupy mezi stoly 1,5 m
  • Max 4 lidi u stolu (neplatí pro společnou domácnost)
  • Počet lidí dle míst k sezení
  • Desinfekce u vstupu a pravidelná desinfekce stolů
  • Žádná živá hudba a tanec
  • Aktivně brání shromažďování osob ve vzdálenosti pod 1,5 m
  • A testovací podmínky jako u ostatních provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)

 

 1. Kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě - přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 250 osob s tím, že:
  • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
  • Respirátory
  • Rozestupy (sezení ob místo, vyjma společného domácnosti)
  • Občerstvení jen balené nebo s obsluhou

 

 1. Podmínky pro další provozy
  • Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní:
   • přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti (tj. bez dalšího početního omezení),
   • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
   • U skupinových lekcí rozestupy 2 m

 

  • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), se nově povoluje, tak, že provozovatel neumožní:
   • přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vodní plochy a odpočinkové plochy v bezprostřední blízkosti
   • rozestupy 2 m
   • Respirátory - ano v hale, chodbách, šatnách, převlékárnách a klidových zónách
   • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)

 

  • provoz a používání wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní se nově povoluje, tak, že provozovatel neumožní:
   • přítomnost více než 30 % maximálního počtu návštěvníků
   • minimální teplota provozování saun je 80 °C, bez využití krystalického ochlazování a ledových studen
   • rozestupy 2 m
   • Respirátory ano v hale, chodbách, šatnách, převlékárnách a klidových zónách
   • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)

 

  • provoz zoologických zahrad a botanických zahrad i ve vnitřních prostorech tak, že provozovatel neumožní:
   • přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti,
   • a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná omezení se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován
   • skupinové prohlídky do 10 osob bez podmínek, od 10 do 30 osob testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
    • Tyto principy skupinových prohlídek platí i pro veletrhy, muzea, výstavy, hrady, zámky apod.

 

  • Provoz zoologických zahrad a botanických zahrad i ve vnitřních prostorech tak, že provozovatel neumožní:
  • Provozy zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let (jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování), nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že umožňuje nově:
   • Provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob bez podmínek
   • Provozu zařízení nebo poskytování služby za přítomnosti více než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech za podmínky,
    • Respirátory vevnitř ano, venku jen v případě rozestupů pod 2 m
    • Evidence účastníků
    • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
    • Možnost nově využívat i jiných prostor (šatny, sprchy apod.)

 

 1. Ubytování (krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb) možné nově pro osoby
  • S negativní testem max 72 hodin starým a s platností pro ubytování na 7 dní (pak další test)
  • Očkované
  • Prodělání COVIDu max 180 dní
  • Plus desinfekční prostředky u vstupu a ve vnitřních prostorách

 

 1. Nově se povoluje vstup do hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték za podmínek:
  • Odstup od okolí 1,5 m (ledaže pevná bariéra bránící šíření kapének)
  • Rozestupy mezi stoly 1,5 m
  • Max 4 lidi u stolu (neplatí pro společnou domácnost)
  • Počet lidí dle míst k sezení
  • Desinfekce u vstupu a pravidelná desinfekce stolů
  • Respirátory
  • Žádná živá hudba a tanec
  • Aktivně brání shromažďování osob ve vzdálenosti pod 2 m
  • A testovací podmínky jako u ostatních provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)

 

 1. Nově se povoluje vstup do kasin a heren za podmínek:
 • Provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti
 • Respirátory
 • Aktivně se brání shromažďování osob ve vzdálenosti pod 2 m
 • Žádná živá hudba
 • A testovací podmínky jako u ostatních provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)

 

 1. Spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jsou umožněny tak, že:
  • Ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 75 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 150 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.
  • Osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují testovací podmínky (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní apod.).
  • Respirátory (pokud není výjimka pro nošení respirátorů, viz níže).
  • To neplatí pro:
   1.  účast na svatbě, pohřbu apod., pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
   2. schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
   3. shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
   4. sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek pro sportovní vnitřní prostory výše a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek:
   • 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob
   • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření
   • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180  dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
   • nově možnost vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.)
   1. organizovanou činnost pěveckých sborů při dodržení podmínek:
   • rozestupy 2 m
   • ve skupinách nejvýše 30 osob
   • respirátory
   • testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)

 

 1. Další testovací novinky

Jednak už od 24. 5. platí dle toho opatření prodloužená lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19 z dosavadních 90 na 180 dní od pozitivního testu.

Zároveň analogická „ochranná doba“ byla stanovena pro očkované takto:

 • Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
 • Od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

A tímto opatřením se mění z veřejného pojištění hrazené testování a to od 1. 6. 021, kdy dosud to bylo 1x za 3 dny, nově 1x za týden, pokud jde o antigenní testování.

A v případě ohnisek nákazy bude hrazen 1x za týden i PCR test.

 

 

 

416 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.