Každý z nás se někdy dostal do situace, kdy si nebyl jistý, jestli může zboží prodejci vrátit bez uvedení důvodu, do kdy to smí udělat apod. V následujícím článku se proto pokusíme objasnit, kdy a za jakých podmínek smíte od smlouvy bez udání důvodů odstoupit.

Mezi časté dotazy patří, v jaké lhůtě můžete odstoupit od smlouvy. Obecně lze říci, že ve lhůtě 14 dní. Otázkou však zůstává, kdy tato lhůta začíná běžet? V případě kupní smlouvy je to ode dne převzetí zboží. V případě smlouvy, kterou kupujete několik druhů zboží nebo vám má prodejce dodat několik částí, tato lhůta běží ode dne, kdy převezmete poslední dodávku zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, lhůta běží ode dne, kdy převezmete první dodávku. Pokud vás ale prodávající o možnosti od smlouvy odstoupit nepoučí, situace je odlišná.

Čtrnáctidenní lhůta ale není jediná. V případě, že se jako kupující rozhodnete od smlouvy odstoupit, musíte prodejci zaslat nebo předat zboží, které jste od něj obdrželi. K předání musí dojít do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nicméně platí, že čím dříve, tím lépe.

Lhůty ale platí i pro prodávajícího – ve lhůtě 14 dnů od vašeho odstoupení od smlouvy vám musí vrátit všechny peníze (včetně nákladů na dodání), které od vás na základě kupní smlouvy přijal. Vy jako spotřebitel ale platíte poštovné spojené s vrácením zboží.

Důležité je ale mít na paměti, že takto můžete od smlouvy odstoupit pouze v případě, že jste v postavení spotřebitele a prodávající je podnikatel. Prodávající v takovém případě právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů nemá.

Zároveň se musí jednat o smlouvu, která byla uzavřena distančním způsobem, tedy takovou smlouvu, kterou s vámi prodejce sjednal přes internet, po telefonu nebo mimo své obvyklé obchodní prostory apod.

30 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.