Co je insolvenční rejstřík, k čemu slouží a co všechno se z něj můžeme dozvědět? Jak se do insolvenčního rejstříku dostat a jak v něm vyhledávat? Insolvenční rejstřík vám o druhé smluvní straně může mnohé napovědět.

Insolvenční rejstřík je užitečný nástroj pro každého, který se chystá navázat obchodní nebo jiné vztahy s novým, neprověřeným podnikatelem či fyzickou osobou. A z jakého důvodu? To si vysvětlíme na následujících řádcích.

Představte si situaci, kdy se rozhodnete zakoupit si určitou věc prostřednictvím nového neprověřeného internetového e-shopu. Recenzí na obchod je málo a vy čelíte obavám, zda se skutečně jedná o seriózního obchodního partnera, který vám objednané, a mnohdy i předem uhrazené zboží, skutečně doručí. A právě v takovém případě doporučujeme si tohoto podnikatele prověřit jak v obchodním, tak právě i v insolvenčním rejstříku. Zjistíte-li z údajů uvedených v insolvenčním rejstříku, že na podnikatele, od kterého hodláte zboží zakoupit, byl v minulosti podán insolvenční návrh nebo s ním insolvenční řízení aktuálně probíhá (tzn. objeví-li se vám u tohoto podnikatele nějaký údaj zapsaný v insolvenčním rejstříku), doporučujeme vám při navazování obchodních vztahů s takovým podnikatelem, ať už v soukromém či podnikatelském životě, být velmi obezřetní. Doporučujeme vám před navázáním obchodního vztahu s tímto podnikatelem zkonzultovat s odborníkem, jaká rizika pro vás mohou dle charakteru probíhajícího insolvenčního řízení vznikem obchodního vztahu plynout.

 

Co je to insolvenční rejstřík a kde jej najdu

Insolvenční rejstřík funguje v ČR od roku 2008 a je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Insolvenční rejstřík je online seznam dlužníků, který je k dispozici přímo na oficiálních webových stránkách (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do). Tato databáze je veřejně přístupná pro všechny. Vyhledávání osob a firem v rejstříku je poměrně jednoduché a všechny informace lze získat zdarma.

 

K čemu insolvenční rejstřík slouží

Insolvenční rejstřík můžeme chápat jako centrální evidenci osob, které dlouhodobě nedokážou dostát svým finančním závazkům. Obsahuje všechny informace o všech probíhajících i skončených insolvenčních řízeních a umožňuje sledovat jejich průběh. Do insolvenčního rejstříku se zapisují nejen fyzické osoby podnikající a právnické osoby, ale také osoby nepodnikající. Do insolvenčního rejstříku osobu zapíše rejstříkový soud, na který insolvenční návrh došel. U každého zápisu se udávají informace o subjektu, jako je její IČO, sídlo, případně rodné číslo, datum zahájení insolvenčního řízení a také důvod zahájení insolvenčního řízení. V insolvenčním rejstříku jsou shromažďovány a zveřejňovány veškeré relevantní a aktuální údaje týkající se probíhajícího insolvenčního řízení, insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace o dlužnících. Jméno osoby zůstává v insolvenčním rejstříku i poté, co bylo insolvenční řízení skončeno. V takovém případě zde bude uveden výsledek celého řízení – oddlužení, vyřízení celé věci, nebo úpadek.

 

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík je aplikací, ve které po zadání určitých informací můžete vyhledat konkrétního podnikatele či fyzickou osobu. Pro hledání konkrétní osoby (fyzické osoby podnikající či nepodnikatelského subjektu) nebo právnické osoby stačí zadat údaje, které znáte – například při hledání konkrétní osoby její jméno a příjmení, nebo rodné číslo či datum narození, při hledání příslušné právnické osoby její IČO, nebo obchodní jméno společnosti. Dále je možné vyhledávat také podle spisové značky (cokoli - třeba jen rok), atd. Na základě jen jednoho z těchto údajů vám systém nabídne seznam, z něhož si snadno vyberete a po kliknutí na detail se vám zobrazí všechny podrobnosti o daném insolvenčním řízení.

 

Záznam v insolvenčním rejstříku

Pokud se vám po zadání jména a příjmení či obchodního jména společnosti ukáže, že počet nalezených dlužníků je 0, jedná se v takovém případě o osobu, u které prozatím žádné insolvenční řízení nebylo zahájeno a ani na ni dosud nikým nebyl insolvenční návrh podán. Pokud se vám však k zadaným parametrům záznam zobrazí, je třeba zpozornět – obezřetnost je zde více než na místě.

Pokud se vám k zadaným kritériím v den vyhledávání nezobrazil žádný záznam, ale zároveň vaše spolupráce, kterou hodláte s podnikatelem navázat do budoucna, se bude pravidelně opakovat, doporučujeme insolvenční rejstřík kontrolovat pravidelně. Události v něm uvedené se totiž mohou měnit každý den. Insolvenční soudy denně obdrží nespočet nových insolvenčních návrhů. V den, kdy návrh soudu dojde, je insolvenční řízení zahájeno a soud musí návrh do dvou hodin vyhláškou zveřejnit. Pokud dojde mimo úřední hodiny, tak během prvních dvou hodin následujícího pracovního dne.

 

Co dělat, když zjistíte, že fyzická či právnická osoba, se kterou jste navázali vztah, je v insolvenci

Pokud jste již s takovou osobou přece jen smluvní vztah navázali, tedy např. kupní smlouvu uzavřeli, zboží zaplatili a prodejce vám jej nedoručil, a v insolvenčním rejstříku jste zjistili, že s obchodníkem bylo zahájeno insolvenční řízení, je nejprve důležité ověřit, zda již neuplynula lhůta k přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení.

Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení se podávají na předepsaném formuláři, který je zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz nebo na stránkách insolvenčního rejstříku www.isir.justice.cz; vyplněný formulář se soudu zasílá ve dvou vyhotoveních. K pozdě podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

6 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.