Jak se zachovat, když upadneme na chodníku a zraníme se? Co není na škodu vědět a jak na tuto problematiku nahlíží soud?

Čas od času upadneme na chodníku asi každý. Problém je, že když se člověku stane lehký úraz, který nevyžaduje okamžité ošetření, situaci podcení a začne ji řešit až ve chvíli, kdy se ukáže, že např. ruka na kterou upadl, začala natékat, nepřestává bolet apod. Teprve pak vyhledá lékařské ošetření a začne přemýšlet nad tím, jestli náhodou nemá nárok na nějakou náhradu. Jenže v tu chvíli už často svůj nárok nemá jak prokázat.

Stává se také naopak, že se člověku stane pádem na chodníku něco opravdu vážného, např. komplikovaná zlomenina nohy. V tu chvíli jej pak pro změnu ani nenapadne řešit zajištění důkazů o svém pádu a následně musí později komplikovaně shánět důkazy, jež by jeho nárok podpořily.

 

Jaké nejlépe podchytit důkazy ?

Jelikož nárok na náhradu újmy vám nevzniká při pádu na chodníku automaticky, je vhodné, pokud upadnete na chodníku, pro následné vznesení nároku po vlastníku chodníku a pro případný soudní spor nezapomenout:

 • zaznamenat si místo a čas pádu včetně stručného popisu, jak místo pádu vypadalo;
 • co nejlépe místo pádu, jeho okolí a poškození věcí (např. rozbité hodinky, mobil, roztrhlé oblečení) nafotit či jinak vhodně zdokumentovat nebo požádat případného svědka pádu, aby tak učinil;
 • vzít si kontakt na svědky, kteří pád viděli (jméno, adresu, telefon nebo mail) - svědek může být i např. člen záchranné služby, která na místo vašeho pádu přijede;
 • zajistit si lékařskou zprávu k danému úrazu a pohlídat si, aby ideálně přímo v lékařské zprávě bylo uvedeno, že se jedná o ošetření po úrazu na chodníku - návštěvu lékaře (pokud vás z místa úrazu neodvážela záchranná služba k ošetření) neodkládejte, protože déle po úrazu k lékaři zajdete, tím menší průkaznost pro případné odškodnění daná lékařská zpráva bude mít;
 • jestliže máte sjednáno úrazové pojištění pro tyto případy, nahlásit co nejdříve svůj úraz na chodníku své úrazové pojišťovně.

 

Hodí se vědět...

Dle zákona o pozemních komunikacích je vlastník místní komunikace nebo chodníku povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku. Této odpovědnosti se však může zprostit, jestliže prokáže, že nebylo v mezích jeho možností danou závadu odstranit, či u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Za závadu ve schůdnosti přitom zákon o pozemních komunikacích považuje takovou změnu ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Pokud obec či město u některých chodníků nezajišťuje jejich schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je povinna takové místo náležitě označit a daná místa vyjmenovat ve svém vydaném nařízení. Svým nařízením jsou obec či město také povinni stanovit rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti ostatních chodníků. Pokud tedy napadne sníh, na základě obcí či městem vydaného nařízení byste měli vědět, kdy nejpozději by měl být sníh na chodníku před vaším domem, jestliže je jeho vlastníkem obec či město, odklizen či že je tento chodník z úklidu vyňat.

 

Některé z nároků, které mohou člověku na základě úrazu na chodníku vzniknout k náhradě:

 • bolestné;
 • náhrada za snížení společenského uplatnění;
 • účelně vynaložené náklady spojené s péčí o své zdraví z důvodu pádu;
 • náhrada za ztrátu na výdělku;
 • náhrada vzniklé majetkové škody;
 • jestliže se o Vás nebo o Vaši domácnost stará z důvodu Vašeho zranění jiná osoba, může tato požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů v tomto směru.
27 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.