Stručný popis toho, jak naložit se situací, kdy se vám ve školce zraní dítě.  

Když se vaše dítě zraní ve školce, není to nic příjemného. Navíc když dítě do školky často dáváme s vědomím, že o něj bude dobře postaráno. 

Předně je nutné si dát pozor na skutečnost, že náhrada újmy a škody se u mateřských školek řeší podle jiného předpisu než u základních škol a odpovědnost zde nevzniká objektivně. Pro vznik povinnosti mateřské školky uhradit požadovanou náhradu škody, újmu na zdraví, popřípadě jinou nemajetkovou újmu, je nezbytné, aby bylo prokázáno, že mateřská školka zaviněně porušila povinnosti, které jí ukládá zákon, např. chránění bezpečí a zdraví dítěte a předcházení všem formám rizikového chování ve školce skrze pedagogické pracovníky.

Z tohoto důvodu, pokud je školka pro tyto případy pojištěna, je mnohdy nejefektivnější cestou uplatnit svůj nárok u pojišťovny školky a nechat si vyplatit náhradu škody a újmy tímto způsobem. Jestliže však pojišťovna nebude chtít požadované nároky proplatit nebo školka pro tyto účely ani pojištěná není, popř. zavinění úrazu učitelkou popírá a nechce se na odškodnění nijak dohodnout, máte v podstatě jedinou variantu, a to řešit vše soudní cestou.

V tom vám může být efektivně nápomocno pojištění právní ochrany, které mimo jiné slouží k prosazování vašich oprávněných zájmů právě v takovýchto situacích, kdy je třeba odborných a právních dovedností a zkušeností pro zdárné řešení věci.

16 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.