Výstižný návod k tomu, jak postupovat, pokud nesouhlasíte s ohodnocením vašeho dítěte na vysvědčení.

Pokud máte v pozici rodiče či zákonného zástupce dítěte pochybnosti o správnosti hodnocení vašeho dítěte na vysvědčení, můžete nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení, s tím, že pokud je vyučujícím dítěte v daném předmětu přímo ředitel školy, je možné o dané přezkoumání požádat krajský úřad. Následně ředitel školy, popř. krajský úřad, nařídí komisionální přezkoušení dítěte, které se musí konat nejpozději do 14 dnů od doručení vaší žádosti, nebo v termínu, který s vámi bude dohodnut.

Jestliže máte pochybnost o tom, zda bylo vaše dítě ohodnoceno správně v chování či v jiném předmětu výchovného zaměření, bude nejprve ředitelem školy, popř. krajským úřadem zkoumáno dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle školního řádu. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní. Pokud uvedená pravidla nebyla porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení vaší žádosti.

10 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.