Zaměstnavatelé, víte o této novince? Od 1. 7. začíná platit povinnost o zavedení evidence všech DPP a spolu s tím i hlášení veškerých příjmů ČSSZ. Zjistěte více o tom, jak správně postupovat a vyhnout se problémům.

Povinná centrální evidence dohod o provedení práce

Novou povinnost pro zaměstnavatele v oblasti nemocenského a důchodového pojištění přináší zákon č. 163/2024 Sb. Jedná se o zavedení evidence všech dohod o provedení práce (dále jen jako „DPP“) a hlášení příjmů (z těchto DPP) České správě sociálního zabezpečení. Realizace zákona proběhne ve dvou vlnách, přičemž ta první se zaměstnavatelů dotkne brzy, jelikož právní úprava je účinná už od 1. 7. 2024. Zaměstnavatelé tak budou plnit nové povinnosti už v srpnu 2024.

Jaké konkrétní změny se dotknou zaměstnavatelů?

1. Registrace všech zaměstnanců na DPP

Doposud zaměstnavatelé přihlašovali své zaměstnance na DPP do registru pojištěnců ČSSZ pouze v případě, že u nich vznikla účast na nemocenském a důchodovém pojištění (tj. jejich započitatelný příjem přesáhl 10.000 Kč). 

Nyní musí zaměstnavatelé povinně registrovat každého zaměstnance na DPP bez ohledu na to, zda mu vznikla povinnosti účasti na pojištění či nikoliv

Nejpozději do 20. 8. 2024 musí zaměstnavatelé přihlásit zaměstnance na DPP, kteří: 

  • nastoupili před 1. 7. 2024,
  • dosud nejsou přihlášení,
  • jejich DPP dále pokračuje i v červenci 2024. 

Již přihlášení zaměstnanci se znovu nepřihlašují. 

2. Přihlášení zaměstanavatelů do 31. 7. 2024

Zaměstnavatel, který doposud zaměstnával pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, se musí přihlásit do registru zaměstnavatelů České správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 31. července 2024.

Povinnost registrovat se jako zaměstnavatel se doposud týkala pouze zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň 1 zaměstnance, jemuž vznikla účast na nemocenském a důchodovém pojištění. 

Nová právní úprava ukládá povinnost registrovat všechny zaměstnance na DPP. A proto je ze zákona nutná registrace i těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance s DPP, jimž účast na pojištění nikdy nevznikla.

3. Aktualizace seznamu zaměstnanců každý měsíc

Každý měsíc musí zaměstnavatel elektronicky hlásit seznam všech zaměstnanců na DPP (tj. pojištěných i nepojištěných) a výši jejich příjmu. Poprvé se tak činí za měsíc červenec, a to od 1. do 20. srpna 2024.

Rychlé shrnutí nové povinnosti pro zaměstnavatele

S účinností od 1. 7. 2024 tedy musí zaměstnavatelé evidovat všechny zaměstnance, kteří pro ně pracují na základě dohody o provedení práce, bez ohledu na to, zda jim vznikla povinnosti účasti na pojištění či nikoliv. Přihlásit všechny stávající zaměstnance na DPP musí do 20. 8. 2024.

Až do konce roku 2024 platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10.000 Kč

Další informace najdete přímo na stránkách České správy sociálního zabezpečení zde nebo zde.

527 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.