Vykonáváte fyzicky náročnou práci, která se podepsala na vašem zdraví? A nejvíce na bedrech? Tento zdravotní problém je od letošního roku na seznamu nemocí z povolání. Zjistěte, za jakých podmínek máte nárok na kompenzaci. 

 

Onemocnění bederní páteře jako nová nemoc z povolání

Nařízením vlády č. 506/2021 Sb. se do seznamu nemocí z povolání zařadila nová položka – chronická onemocnění bederní páteře. Od 1. ledna 2023 bude tak možné odškodňovat pacienty, kteří trpí závažným poškozením bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací. 

Zvýšené riziko poškození bederní páteře je především u osob, které ručně manipulují s těžkými břemeny nebo opakovaně zaujímají nepřijatelné pracovní polohy trupu (především pak při souběžném výskytu obou nepříznivých faktorů).

Typicky se bude jednat např. o práce:

 • ve stavebnictví
 • při dobývání surovin,
 • ve zdravotnictví, pokud dochází k pravidelnému zvedání pacientů a k vysoké zátěži páteře.

Kritéria pro uznání nemoci z povolání jsou však poměrně přísná

Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací, spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let. Závažnost nemoci navíc byla vyhodnocena:

1. v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou:

 • palpační bolestivost v lumbálním segmentu, 
 • Thomayerův příznak, Lasègueův příznak, 
 • alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, 
 • motorický deficit v příslušném myotomu,
 • sensitivní deficit v příslušném dermatomu,
 • EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu.

Na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech a současně.

2. v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 a L5/S1 při hodnocení 5 parametrů, kterými jsou: 

 • snížení meziobratlové ploténky, 
 • protruze meziobratlové ploténky, 
 • Modicovy změny stupně II nebo III obratlových těl, 
 • posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů. 

A na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech.

Nemoci vznikají při těžké fyzické práci, při které jsou příslušné struktury dlouhodobě přetěžovány natolik, že přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci, tj. jestliže při této práci vykonávané nejméně 3 roky alespoň 60 směn ročně kompresní tlak na ploténku L4/L5 překračuje hodnotu vycházející z limitu NIOSH US 3400 N a zohledňující relevantní antropometrické znaky osoby a ergonomické, časové a frekvenční parametry práce. 

POZOR: Abyste měli nárok na kompenzaci, musíte splnit všechna shora uvedená kritéria současně, pokud jedno z nich není splněno, o nemoc z povolání se nejedná. Na tuto nemoc z povolání tak obvykle nedosáhnou lidé se sedavým zaměstnáním. 

1043 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.