Dle očekávání nebyl proběhlý třítýdenní nouzový stav poslední, vláda jej prodloužila o týden, do konce 28. 3. 2021, tak se podívejme, co málo se změnilo.

 1. Školy

Zde je to beze změny oproti předchozímu stavu, jen prodloužení distanční výuky o (zatím) týden, viz usnesení vlády.

 1. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

Též beze změny předchozím stavu, jen prodloužení o (zatím) týden, viz usnesení vlády.

 1. Omezení pohybu

Zde lehké úpravy, základní pravidla jako posledně, ale jsou nové výjimky z těchto zákazů, viz též usnesení vlády.

 1. Jednak se rozšířily rodinné důvody (uvedeno tučně) pro opuštění okresu/Prahy:          
 • nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 • dále nový důvod: cesta za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou,
 1. a ještě územní rozšíření pro pohyb venku:
 • jsou tedy možné cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti (tj. bez omezení na pohyb v rámci obce, kde bydlíte),
 • analogicky možnosti pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích (tj. opět bez omezení na obec, kde se objekt nachází),
 1. Roušky

I zde menší aktualizace únorových pravidel, celé znění zde.

Jde o tyto změny:

 • Příslušníci a zaměstnanci základních složek IZS mohou používat také masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1.
 • A výjimka pro sportování byla upravena takto (změna tučně): v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.
372 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.