Stručný článek o tom, kdy a za jakých podmínek vám zaměstnavatel může dovolenou podle zákoníku práce nařídit a kdy  vás z ní naopak může odvolat.

Obecně je mezi zaměstnanci zaužíváno spojení, že si berou dovolenou. Avšak striktně vzato, je to zaměstnavatel, který dovolenou až na pár výjimek určuje, a tedy ve své podstatě i vždy nařizuje. To, že v praxi to vypadá tak, že  svému zaměstnavateli sdělíte, kdy si chcete vzít dovolenou a on vám ji až následně schválí, je jen zaměstnavatelova benevolence.

Pokud na určování doby čerpání dovolené nejste se zaměstnavatelem dohodnuti, musí vám písemně oznámit určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dní předem. Dobu čerpání dovolené vám však dle zákoníku práce nesmí určit například na dny, kdy jste v pracovní neschopnosti či na rodičovské dovolené. Současně při rozvrhování dovolené by měl zaměstnavatel mimo své provozní důvody zohlednit také vaše oprávněné zájmy. Ze zákona máte nárok na čerpání dovolené tak, aby alespoň její jedna část byla čerpána dohromady v délce nejméně dvou týdnů, ledaže byste se se zaměstnavatelem dohodli jinak.

Dovolená pro daný kalendářní rok by měla být zaměstnavatelem určena a rozvržena tak, abyste ji vyčerpali ve stejném roce, ve kterém vám na ni vznikl nárok. Zaměstnavatel může toto pravidlo porušit jen tehdy, brání-li mu v dodržení překážky v práci na vaší straně (např. dlouhodobá pracovní neschopnost) nebo naléhavé provozní důvody. V opačném případě by jeho jednání mohlo být ze strany inspekce práce posouzeno jako přestupek či správní delikt.

 

A jak je to s rušením již schválené dovolené ? 

Zaměstnavatel vám může již schválenou dovolenou zrušit nebo vás po jejím zahájení z ní odvolat, pokud jej k tomu vedou provozní důvody. Kolikrát vám dovolenou může zaměstnavatel během roku zrušit nebo vás z ní odvolat, popř. vám ji přesunout na jiný termín, není zákonem určeno. Je však v této situaci dobré vědět, že při takovém počínání je zaměstnavatel povinen nahradit vám náklady, které vám bez vašeho zavinění vznikly právě z důvodu, že změnil určenou dobu čerpání vaší dovolené nebo že vás z dovolené odvolal. Tyto náklady byste měli zaměstnavateli prokázat.

92 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.