V době rostoucí inflace neexistuje téměř žádná oblast, které by se zdražování nedotklo. To platí i o nájemním bydlení, které se v meziročním srovnání zdražilo o více než 1/4. Víte, kdy pronajímatel může zvýšit nájemné a co se stane, pokud nájemce se změnou nebude souhlasit? To a mnohem více se dozvíte v našem článku.

Zvýšení nájemného po dohodě s nájemcem

Nedávno jsme sepsali článek, ve které jsme probírali vyúčtování za služby a co dělat v případě, když s jejich výší nesouhlasíte. Na to stejné se tentokrát podíváme s nájemným. Jako první je na řadě situace, že nájem se může zvýšit na základě dohody mezi nájemcem a pronajímatelem.

Taková dohoda může být součástí buď samotné nájemní smlouvy (s možným zvýšením se počítá už při uzavírání smlouvy), nebo může být učiněna kdykoliv jindy během trvání nájemního vztahu.

Současná judikatura přitom za dohodu o zvyšování nájemného považuje také ujednání tzv. inflační doložky. V takovém případě se nájemné bude zvyšovat automaticky, a to například v závislosti na vývoji inflace, který zveřejňuje Český statistický úřad.

Za jakých podmínek jde nájemné po dohodě s nájemcem zvýšit?

  • Nájemce musí se zvýšením souhlasit.
  • V dohodě musí být uvedena konkrétní částka nájemného, případně alespoň jednoznačný způsob jejího určení.
  • Zvýšit nájemné lze pouze jednou za rok, případně za delší období (například 1,5 roku).

V této souvislosti upozorňujeme, že pronajímatel nikdy nemá právo nájemce k podpisu dohody o zvýšení nájemného nutit. Pokud vám, jakožto nájemci, bude předložena dohoda, ve které bude navrhované nájemné nepřiměřeně vysoké, doporučujeme takovou dohodu rozhodně nepodepisovat.

Zvýšení nájemného na základě zákona: 7 podmínek, které musí pronajímatel splnit

Pokud nájemce na dohodu s pronajímatelem nepřistoupí a jím navrhované zvýšení odmítne, může pronajímatel využít postupu, který předepisuje občanský zákoník.

Jaké všechny podmínky musí být pro takový postup splněny?

  1. Nesmí existovat dohoda nájemce a pronajímatele o zvyšování nájemného.
  2. Nesmí existovat dohoda, kterou by nájemce a pronajímatel zvyšování nájemného vyloučili.
  3. Je nutný písemný návrh pronajímatele.
  4. Navržené nájemné může být zvýšené maximálně do výše srovnatelného nájemného (obvyklého v daném místě).
  5. Navržené zvýšení nesmí spolu se zvýšením, ke kterému došlo v posledních 3 letech, přesáhnout 20 %.
  6. Nájemné nebylo v posledních 12 měsících zvýšeno.
  7. Nájemce s navrženým zvýšením souhlasí.

Nájemce může svůj souhlas předně vyslovit tak, že pronajímateli do 2 měsíců od doručení návrhu sdělí, že se zvýšením nájemného souhlasí. Další možností je, že zaplatí (počínaje 3. kalendářním měsícem po doručení návrhu) nájemné ve výši, kterou pronajímatel navrhl.

Co dělat, když se nedohodnete?

Zákon však pamatuje i na případy, kdy nájemce pronajímatelův návrh neakceptuje. V takovém případě má pronajímatel právo obrátit se na soud, aby výši nájemného určil sám. Pro podání návrhu zákon pronajímateli poskytuje lhůtu 3 měsíce.

Závěrem můžeme doporučit, aby nájemce písemný návrh pronajímatele pečlivě zvážil. Pokud se pronajímatel obrátí na soud, není soud vázán limitem (zvýšení nájmu max. o 20 % jednou za 3 roky). To znamená, že nájemné může zvýšit až do výše srovnatelného nájemného.

 

1041 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.