Překvapilo vás navýšení ceny za dodávky elektřiny nebo plynu? Myslíte si, že na zdražení nemá dodavatel podle sjednané smlouvy nárok? Zjistěte, v jakých případech může ceny změnit oprávněně a v jakých situacích byste se měli bránit.

V poslední době jsme byli svědky značného navýšení velkoobchodních cen za elektřinu a plyn. Ceny se začaly zvedat s počátkem pandemie covidu a nárůst pokračoval také v souvislosti s válkou na Ukrajině. V důsledku zdražování velkoobchodních cen začali dodavatelé energií zvyšovat ceny i pro své koncové zákazníky. Nicméně ne vždy se tak děje oprávněně a v souladu s uzavřenou smlouvou a stává se, že se dodavatelé pokouší o jednostranné navýšení ceny za elektřinu či plyn i v případě, kdy na to nárok nemají.

Podmínky pro oprávněné změny cen

Obecně ve vztahu k jakémukoli odběrateli energií platí, že ceny za energie si dodavatel nemůže zvyšovat, jak se mu zachce. Je potřebné, aby tato možnost byla dopředu sjednána, a to buď ve smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách.

Pokud máte pochybnosti o správnosti postupu dodavatele, doporučujeme nejprve nahlédnout do smluvní dokumentace a postup dodavatele ověřit. 

Jste-li spotřebitelem či podnikající fyzickou osobou, pak vás dodavatel musí informovat nejpozději 30 dní předtím, než k navýšení ceny nebo změně jiných smluvních podmínek hodlá přikročit.

V tomto oznámení vás musí poučit o tom, že máte právo změny odmítnout a ukončit smlouvu o dodávkách energií – a to bez jakékoli sankce. Jestliže dodavatel tuto informační povinnost nesplní, pak po vás zvýšenou cenu za energie nesmí požadovat.

V případě, kdy dodavatel jedná se spotřebitelem, pak při splnění výše uvedených podmínek může jednostranně navýšit cenu pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. A i zde platí, že tyto důvody musí být dopředu vymezeny ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách. 

Zcela prohráno však není ani v situaci, kdy možnost jednostranného zvýšení ceny za energie ve smlouvě či v podmínkách máte (a to včetně důvodů pro zvýšení ceny) a dodavatel vás dopředu o změně informuje.

Ve všech smluvních vztazích totiž platí, že je nutné zkoumat platnost jednání s ohledem na dobré mravy dle § 580 občanského zákoníku. V případě, že by vám dodavatel cenu navýšil nepřiměřeně, popřípadě by se snažil závazek změnit zneužívajícím způsobem, můžete se dovolávat neplatnosti takovéto změny právě s odkazem na porušení dobrých mravů.

A konečně, pokud máte přímo ve smlouvě ujednáno, že po určitou dobu bude cena za dodávanou energii fixní, pak máte vyhráno. V tomto případě dodavatel k jednostrannému zvýšení ceny přikročit nesmí – a to ani v případě, kdy by taková možnost vyplývala z obchodních podmínek. Samotná smlouva má totiž přednost před zněním obchodních podmínek

Co dělat, když dodavatel navýšil ceny neoprávněně?

Zjistili jste, že dodavatel energie navýšil cenu neoprávněně? Pak byste ho měli na tuto skutečnost upozornit co nejdříve, aby svou chybu mohl napravit. Pokud tak neudělá, můžete se následně obrátit s žalobou na příslušný soud a svůj nárok řešit v rámci soudního sporu

 

520 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.