Máte zřízenu datovou schránku pro nepodnikající fyzickou osobu? Nesouhlasíte s tím, aby vaše údaje byly dostupné v registru zveřejněném Ministerstvem vnitra? Přinášíme vám přesný návod, jak osobní informace skrýt před ostatními.

Určitě jste zaregistrovali, že se vaše jméno společně s dalšími osobními údaji (například adresa) objevilo ve veřejně dostupném seznamu všech držitelů datových schránek. Tato novinka se netýká jen podnikatelů, ale také nepodnikajících fyzických osob, které mají datovou schránku dobrovolně. Zveřejnění údajů proběhlo dle ust. § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zveřejněné údaje dle tohoto ustanovení jsou pro fyzické osoby:

a) v části vedené pro fyzické osoby:

  1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky,
  2. identifikátor.

b) v části vedené pro podnikající fyzické osoby:

  1. jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
  2. identifikátor.

Co dělat, když nechcete, aby vaše osobní údaje byly tak snadno dostupné?

Je pochopitelné, že pro mnoho lidí tato skutečnost, navíc snadno dohledatelná v daném seznamu, může znamenat velký zásah do soukromí. Pokud nechcete, aby se vaše údaje zobrazovaly v seznamu a máte datovou schránku jako nepodnikající fyzická osoba, tady je návod, jak postupovat:

Kroky ke skrytí osobních údajů

Systém funguje v tzv. režimu „opt-out“, což zjednodušeně znamená, že jeho součástí je každý, kdo nepožádá, aby jeho součástí nebyl. Podle výše citovaného ustanovení zákona totiž také platí, že na žádost fyzické osoby, která má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, se údaje o ní vedené v seznamu držitelů datových schránek zlikvidují.

  1. Pokud chcete požádat o zákaz zobrazení, musíte se nejdříve přihlásit do své datové schránky a přejít do jejího nastavení.
  2. V záložce „informace o schránce“ pak můžete vybrat položku „Zobrazení v seznamu DS“.
  3. Na otevřené kartě pak již stačí zaškrtnout políčko „zakázat zobrazení v seznamu datových schránek“.

Podle našich zkušeností by pak nemělo trvat déle než 3 hodiny, než se změna promítne do systému. O výmaz osobních údajů lze požádat také přímo prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/nastaveni/informace/sds

V případě, že máte zřízenu datovou schránku pro podnikající fyzickou osobu, pak výše uvedené pro vás bohužel neplatí – možnost zákazu zveřejnění informací platí pouze pro fyzické osoby nepodnikatele.

1244 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.