Od úterý 8. 6. 2021 přichází na řadu další změny a rozvolnění. Jakých krajů se týkají a v jakých ještě budou platit výjimky, zjistíte v následujícím článku.

Rozvolnění dále pokračuje, po krocích z minulého týdne, přichází další uvolnění a to od 8. 6. 2021

 

1.      Školy

Podstatná změna je ohledně roušek níže, jinak jde o menší úpravy vzhledem už k celkové prezenční výuce, plné znění zde, nově tedy:

 • účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2 000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1 000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že
 1. všechny přítomné osoby prokážou, že splňují očkovací/testovací podmínky
 2. všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m
 • v případě středisek volného času se zvyšují možné počty účasti, tj. nejvýše 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech při splnění očkovací/testovací podmínky
 • povoleny jsou školní výlety
 • školní zpívání možno až ve 30 žácích
 • školní sportování až ve 30 žácích (sportovní školy bez tohoto omezení)
 • ad testování úprava, že pokud jde o povinnost testu max 72 hodin, tak v případě pravidelné aktivity neměnného kolektivu se prodlužuje „trvání“ testu na týden, tj. stačí kontrolovat jednou týdně
 • a ještě úprava pro školy v přírodě, změna zde, a sice, že i v případě antigenního testu stačí testovat jednou týdne (dosud po 72 hodinách)

 

 1. Maloobchodní prodej a služby

Další velké změny, další uvolnění, plné znění aktuálních omezení zde, aktualizace zde, novinky jsou následující, zejména jde o sjednocení podmínek pro vstup do různých zařízení.

 1. Pravidla pro stravovací zařízení jsou nyní nově stejné jako u hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin, tj. sjednocena pravidla pro všechna tyto zařízení, kdy tedy platí:
  • rozestupy mezi stoly 1,5 m
  • max. 4 lidi u stolu (neplatí pro společnou domácnost)
  • počet lidí dle míst k sezení
  • desinfekce u vstupu a pravidelná desinfekce stolů
  • žádná živá hudba (s výjimkou svateb/pohřebních hostin)
  • aktivně brání shromažďování osob ve vzdálenosti pod 1,5 m
  • a testovací podmínky jako u ostatních provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
 2. Podobně sjednocena pravidla pro kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě spolu s konáním konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod.
  • přípustný počet přítomných účastníků/diváků ve vnějších prostorách nesmí být vyšší než 2000 osob, pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti
  • přípustný počet přítomných účastníků/diváků ve vnitřních prostorách nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) a zároveň nesmí být vyšší než 1 000 osob v případě venkovních prostor a 1 000 osob v případě vnitřních prostor (v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2 000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků)
  • v případě venkovních prostor s větší kapacitou sedících diváků než 2 000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků (a pokud to jde tak nejen ob sedadlo ale i ob řadu, vyjma společného domácnosti)
  • testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
  • kontrola splnění testovacích podmínek
  • odstup od jeviště min. 2 metry
  • rozestupy (sezení ob místo, vyjma společného domácnosti)
  • občerstvení jen balené nebo s obsluhou
 1. Sportoviště, tedy provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center je v podstatě volný až na:
   • testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
   • u skupinových lekcí rozestupy 2 m
 2. Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), se „spojuje“ s provozem wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní a nová společná pravidla jsou:
   • max. 50 % kapacita
   • minimální teplota saun 80 °C,
   • rozestupy 2 m
   • testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
 3. Pravidla pro provoz zoologických zahrad a botanických zahrad spojena s provozem muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, tedy:
   • přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti
   • a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná omezení se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován
   • skupinové prohlídky do 10 osob bez podmínek, nad 10 do 30 osob testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
   • kontrola splnění testovacích podmínek
     
 4. Provozy zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let (jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování), nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že umožňuje nově:
   • maximálně 200 lidí ve vnitřních prostorách, 500 vnějších prostorách
   • evidence účastníků
   • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
    • pokud jde o povinnost testu max. 72 hodin, tak v případě pravidelné aktivity neměnného kolektivu se prodlužuje „trvání“ testu na týden, tj. stačí jednou týdně
 5. Spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jsou umožněny tak, že:
  • ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech
  • osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují testovací podmínky (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180 dní apod.)
  • to neplatí pro:
   1. účast na svatbě, pohřbu apod., pokud se jich účastní více než 30 osob,
   2. schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
   3. shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
   4. sportovní přípravu profesionálních i amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, při dodržení podmínek:
   • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření
   • testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.), ale analogicky jako u jiných zejm. dětských provozů výše se prodlužuje „trvání“ testu na týden, tj. stačí kontrolovat jednou týdně
   • Na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky: 
      • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření
      • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max 180  dní, vyjma dětí do 6 let apod.),

3.   Roušky/respirátory

Od 8. 6. 2021 doznala změn i roušková pravidla, plněné znění zde.

 • Primárně jde o ukončení povinnosti nosit roušky ve škole, ovšem ne ve všech krajích, zatím tato povinnost zůstává v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji.
 • To samé samozřejmě platí i pro pedagogické/akademické pracovníky.
 • Dále se do toho opatření přesunula pravidla pro nošení respirátorů z jiných opatření, tj. např. v pravidlech pro maloobchod a služby nejsou vůbec, protože jsou právě tady, takže se sem přesunula povinnost nosit roušky/respirátory i:
  • ve vnitřních a vnějších prostorách provozovny stravovacích služeb,
  • jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních
  • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě
  • při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, a to včetně shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti
  • herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka
  • muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava
 • Dále se v souvislosti s rozvolněním rozšířili výjimky z nošení, takže vedle výše zmíněných škol se výjimka nově týká také:
  • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka, což ale neplatí ve výše uvedených krajích; plus se toto nemá dle důvodové zprávy týkat společných prostor, kde tedy má povinnost nosit respirátory zatím zůstat
  • rozšířená sportovní výjimka platí pro sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi,
  • pak platí výjimka rozšířeně pro osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů, bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun, wellness zařízení a solných jeskyní
  • pro osoby v rámci organizované činnosti pěveckých sborů, a to pouze na místě výkonu vlastní činnosti (zpěv) a po dobu této činnosti.

 

4.   ​Ukončení testování zaměstnanců

315 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.