Už od pondělí 17. 5. 2021 přichází na řadu další změny a rozvolnění. Jakých krajů se týkají a v jakých ještě budou platit výjimky, zjistíte v následujícím článku.

Rozvolnění pokračuje, po pondělních krocích nás čeká další uvolnění a to od 17. 5. 2021.

 1. Školy

Pokračuje návrat k prezenční výuce, ale s krajskými rozdíly, plné znění aktuálních omezení zde.

Na celém území ČR:

 • odpadá podmínka neměnných tříd,
 • první stupeň ZŠ plně prezenční,
 • školní družiny/kluby bez omezení.

V Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze:

 • u žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
 • u druhého stupně ZŠ,

nebudou probíhat rotace, tj. bude plná prezenční výuka.

Pokud jde o testování ve školách, tak aktuální změna zde, jde o následující frekvence:

 • dvakrát týdně v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
 • jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu,
 • jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu,
 • jedenkrát za dva týdny v případě PCR testování (platí i pro výše uvedené, kde se má jinak testovat 2x týdně, antigenně).
   
 1. Maloobchodní prodej a služby

Další velké změny, další uvolnění, plné znění aktuálních omezení zde, novinky jsou následující.

 1. Stravovací služby – otvírají se zahrádky pro čas 06:00 až 21:59, ale s podmínkami:
  • odstup od okolí 1,5 m (ledaže je zde pevná bariéra bránící šíření kapének),
  • rozestupy mezi stoly 1,5 m,
  • max. 4 lidi u stolu (neplatí pro společnou domácnost),
  • ​​​​žádná živá hudba,
  • a testovací podmínky jako u ostatních provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin (PCR 7 dní), potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 90 dní, vyjma dětí do 6 let apod.).
    
 2. Kultura a sport přípustná pouze ve vnějších prostorech, přičemž maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně účinkujících, sportovců, pořadatelů apod.) nesmí být vyšší než 700 osob, s tím, že:
  • testovací podmínky platí jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin (PCR 7 dní), potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 90 dní, vyjma dětí do 6 let apod.),
  • roušky,
  • rozestupy (2 m u diváků od pódia a sezení ob místo, vyjma společného domácnosti; 1,2 m u hudebníků, pokud to lze).
    
 3. Kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě s následujícími pravidly. Přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti, s tím, že:
  • testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin (PCR 7 dní), potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 90 dní, vyjma dětí do 6 let apod.),
  • roušky,
  • rozestupy (sezení ob místo, vyjma společného domácnosti).
    
 4. Podmínky pro další provozy
  • Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní:
   • přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti,
   • více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti,
   • testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin (PCR 7 dní), potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 90 dní, vyjma dětí do 6 let apod.),
   • rozestupy alespoň 2 m (vyjma společné domácnosti),
   • zakazuje se používání vnitřních prostor, jako jsou šatny, sprchy apod.,
   • s tím, že toto neplatí pro školní sportovní činnost a profesionální sportovní přípravu.
  • Provoz a používání venkovních sportovišť:
   • zakazuje se přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech šatny, sprchy apod.), to neplatí pro školní sportovní činnost a profesionální sportovní přípravu.
     
  • Provoz zoo – zvyšuje se kapacita pro venkovní prostory na 50 %.
  • Trhy (mobilní provozy) – možnost prodávat pokrmy a nápoje k bezprostřední konzumaci za dodržení následujících pravidel:
   • rozestupy mezi stoly 1,5 m,
   • max. 4 lidi u stolu (neplatí pro společnou domácnost),
   • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny.
     
 1. Spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jsou umožněny tak, že:
  • ve stejný čas je možná přítomnost nejvýše 2 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 10 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 50 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech,
  • osoby účastnící se akce s přítomností více než 2 osob musí prokázat, že splňují testovací podmínky (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 90 dní apod.),
  • roušky,
  • to neplatí pro:
   1. účast na svatbě, pohřbu apod., pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
   2. schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
   3. shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
   4. hromadné akce povolené Ministerstvem zdravotnictví,
   5. sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek pro sportovní vnitřní prostory výše a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení následujících podmínek:
   • na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,
   • bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.),
   • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření,
   • testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin ​​​​​(PCR 7 dní), potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 90 dní, vyjma dětí do 6 let apod.).
290 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.