Sněmovna dle očekáváné vzhledem k situaci kolem COVID-19 prodloužila nouzový stav původně do 2. 11. 2020, posléze „jen“ o tři týdny do 20. 11. 2020.

 1. Školy

Mimořádná opatření původně platná v říjnu, resp. ve druhé polovině října v maximálním rozsahu, se ve stejném rozsahu prodlužují do 20. 11. 2020 včetně.

 • Všude tedy platí distanční výuka, od základních po vysoké školy. Zakázány jsou školy v přírodě, výuka zpěvu a sportování.
 • Nově je omezen provoz jednoletých a dvouletých praktických škol, a distanční výuka je zavedena nově i pro žáky zvláštních škol.
 • Mateřské školy zůstávají otevřeny.
 • Bližší informace na webu MŠMT.

 

 1. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

Platí v rozsahu, jako jsme vás informovali 23. 10. 2020, jen prodlouženo též do 20. 11. 2020 včetně. Plnění znění aktuálního opatření zde. Doplněno zde.

Nově bylo do výjimek kvůli dušičkám umožněno fungování:

 • provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace),
 • provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; včetně prodeje v mobilních provozovnách

 

Přičemž platí zákaz pro:

 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách

nemá platit nově pro

  • sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou v souladu s bodem VI usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1113, vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb., zakázány,
   • tedy pro které má Ministerstvo zdravotnictví „stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.“

 

Dále se aktualizoval zákaz pro:

 1. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu vyrobených na území České republiky (dále jen „farmářské trhy“),
 2. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování
  1. čerpacích stanic s palivy a mazivy,
  2. lékáren,
  3. prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
  4. prodejen ve zdravotnických zařízeních,
  5. provozoven stravovacích služeb ve schváleném rozsahu,
  6. provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., jde-li o prodej v neděli v čase mezi 05:00 hod. až 19:59 hod.

 

A omezení pro:

 1. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytovat pouze tehdy, je-li alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
 2. provoz květinářství tak, že v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše 2 zákazníků,
 3. provoz farmářských trhů podle bodu 7 výše tak, že se zakazuje konzumace na místě, odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400 m2.

 

 1. Zákaz volného pohybu osob

Zákaz volného pohybu platí v aktualizované podobě z minulého týdne, plné znění zde. Doplněno zde.

Aktualizováno bylo tedy o noční zákaz vycházení, tj.:

Zákaz volného pohybu osob na území celé ČR v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,
 2. výkonu povolání,
 3. výkonu činností sloužících k zajištění
  1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
  3. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  4. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;
 6. účasti na hromadné akci dovolené podle pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví (viz níže) tohoto krizového opatření

 

K předchozímu zákazu volného pohybu osob přibyly výjimky:

 • cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 • cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
 • účasti na hromadné akci dovolené podle pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví (viz níže).

Přibylo nařízení:

 • zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

 

Ministerstvo zdravotnictví dostalo za úkol:

 • stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.

 

 1. Novinka k datovým zprávám

Podobně jako na jaře bylo zrušeno zpoplatnění datových zpráv mezi právnickými/fyzickými osobami, a to od 2. 11. 2020 do konce nouzového stavu.

 

​​​Upozorňujeme, že informace uvedené v tomto článku jsou aktuální v době publikace článku, není-li v textu uvedeno jinak.

27 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.