Bojíte se, že vás sourozenec připraví o dědictví? Níže se dozvíte, co znamená být nepominutelný dědic, a tedy, že nemůžete o svůj dědický díl jen tak přijít.

Rychlý pohled do historie a odborné literatury

Právo na povinný díl je známo už z dob římského práva. Jedná se o právo nejbližších příbuzných zůstavitele (zemřelého), kteří dostanou část ze zůstavitelova majetku, tzv. povinný díl (pokud neudělali něco, kvůli čemu by o tento podíl přišli). Odborná literatura mluví o mezigenerační solidaritě, aby zůstavitel zanechal svým potomkům alespoň část svého majetku.

Nastává zde však dílčí rozpor mezi rodinným a dědickým právem. A to mezi právem zůstavitele, aby svobodně a bez omezení rozhodl o svém majetku pro případ smrti, a právem potomků, kteří mají nárok na povinný díl, pokud jsou bezdůvodně opomenuti v závěti zůstavitele.

Kdo je nepominutelný dědic

Za nepominutelného (dříve neopominutelného) dědice se považují děti zůstavitele. Pokud děti nedědí, pak jsou za nepominutelného dědice považováni jejich potomci. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, pak mu z dědictví náleží ¾ jeho zákonného podílu. Je-li naopak zletilý, pak mu náleží alespoň ¼ jeho zákonného podílu.

Právo na povinný díl je dle judikatury řazeno pod osobní právo nepominutelného dědice, které jeho smrtní zaniká. Aby měl nepominutelný dědic nárok na povinný díl, je potřeba, aby své právo řádně uplatnil. Na potomky nepominutelného dědice tedy nárok na povinný díl přechází až v momentě, kdy bylo toto právo uplatněno, ale nepominutelný dědic se nedožil vyplacení povinného dílu. Nepominutelný dědic se však může svého práva na povinný díl vzdát.

Kdy nepominutelný dědic nemá nárok na podíl dědictví?

Nárok na povinný díl nevzniká nepominutelnému dědici v případě, že se:

Uvedené skutečnosti však nemají dopad na výpočet povinných dílů ostatních dědiců. To znamená, že pokud některý nepominutelný dědic nedědí, neznamená to, že by se povinné díly ostatních nepominutelných dědiců navýšily o jeho díl.

Ochrana nepominutelných dědiců

Nepominutelní dědici jsou chránění zákonem. V případě neplatného vydědění má nepominutelný dědic právo na svůj povinný díl. A pokud je zkrácen na hodnotě povinného dílu, tak má právo na jeho doplnění.

Právo na povinný díl má nepominutelný dědic, který:

  • byl vyděděn neplatně,
  • byl opomenut zůstavitelem, ačkoliv zůstavitel věděl, že je naživu a nijak se proti zůstaviteli neprovinil,
  • byl opomenut zůstavitelem, neboť o něm nevěděl,
  • odmítl dědictví s výhradou povinného dílu,
  • dostal méně, než stanoví zákon. V takovém případě má právo na doplnění svého povinného dílu.

Nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě povinného podílu. V odůvodněných případech může soud povolit splátky na povinný díl nebo odklad jeho splatnosti. Pro stanovení povinného dílu se zůstavitelův majetek sepíše a odhadne, zůstavitelovy dluhy se od hodnoty majetku odečtou, zápočty na povinný díl se naopak připočtou.

643 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.