Každému, zvlášť po silvestru, se může stát, že najde zatoulané zvíře, které se kvůli ohňostroji a hluku bujarých novoročních oslav zaběhlo. Víte, co dělat, když ho najdete? Přečtěte si, co o takové situaci říká zákon.

Vždy zvíře nahlaste obci

Zákon naštěstí na situaci zatoulaného zvířete myslí, a to konkrétně v občanském zákoníku. Ten stanovuje, že pokud najdete zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, musíte to bez zbytečného odkladu oznámit obci. Tedy pokud nevíte, komu zvíře patří.

Jestliže se rozhodnete zvířete ujmout, musíte se o něj řádně starat, dokud se o něj nepřihlásí jeho pán. To fakticky znamená, že mu musíte poskytnout krmení, vodu, případně lékařské ošetření

Zvířata k zájmovému chovu mají zvláštní režim

Pokud najdete zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nikdo se o něj nepřihlásí do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, získáte k němu vlastnické právo.

Jestliže ale zvíře nechcete nabýt do vlastnictví, opět to oznámíte obci, a ta zvíře neodvolatelně svěří osobě, která provozuje útulek pro zvířata. Pokud si o něj vlastník neřekne do 4 měsíců od vyhlášení nálezu, útulek získá zvíře natrvalo.

Vlastník zvíře schválně opustil, mohu si ho nechat?

Dále může nastat také situace, že zvíře někdo opustí. Domácí zvíře se považuje za opuštěné, pokud je z okolností jasné, že se ho chtěl vlastník zbavit nebo ho chtěl vyhnat. To platí i o zvířeti v zájmovém chovu. V případě zjevného opuštění si můžete domácí zvíře i zvíře v zájmovém chovu přivlastnit.

300 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.