Ať už si koupíte psa, kočku nebo andulku, je dobré vědět, co dělat v případě, když u nich zjistíte zdravotní problémy nebo vady. Pojďte si přečíst, podle jakých pravidel postupovat a jak taková reklamace může vypadat.

Zakoupili jste zvíře, které mělo brzy poté zdravotní problém, nebo vám dokonce uhynulo? Stalo se vám, že jste si od chovatele koupili samečka a následně zjistili, že máte doma samičku? To všechno jsou adekvátní důvody k reklamaci.

Jak provést reklamaci?

Zvíře už není podle aktuální práv úpravy občanského zákoníku věcí. Ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jejich povaze. Lhůta určená k vytčení „vad“, pokud jde o zvíře, není zákonem nijak specificky upravena. Na „vady“ zvířete se proto uplatní obecný postup reklamace jako na každou jinou „věc“. Nicméně bude vždy záležet na konkrétní situaci – a to například na postavení prodávajícího i kupujícího.  

Pojďte se podívat na odlišné scénáře:
a) prodejce je podnikatel,
b) prodejce není podnikatel.

  • Prodejce je podnikatel

V případě, že prodávajícím je podnikatel a kupující je v pozici nepodnikatele, bude prodávající odpovídat za ty vady, které má „věc“ při převzetí kupujícím. Pokud se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že „věc“ byla vadná už při převzetí. Pak je na prodávajícím, aby prokázal, že tomu tak nebylo. Po uplynutí doby 6 měsíců je pak i nadále možné, aby kupující uplatnil u prodávajícího vady „věci“, a to nejpozději do 2 let po převzetí. V takovém případě však musí kupující prokázat, že vada zde byla již při převzetí věci.

  • Prodejce není podnikatel

Pokud prodávajícím není podnikatel (prodávající musí být označen jako fyzická nepodnikající osoba), kupující musí na vadu upozornit (tj. označit ji nebo blíže popsat) bez zbytečného odkladu, jakmile na ni při včasné prohlídce a další péči o zvíře přijde. Jedná-li se o vadu skrytou, může se tak stát nejpozději do 2 let po převzetí. Pokud by se však nejednalo o skrytou vadu, je potřeba ji vytknout do 6 měsíců od převzetí zvířete.

Pozor: Stejný postup a podmínky platí v případě, že obě strany (prodávající i kupující) jsou podnikatelé.

Pokud bychom to měli shrnout, podstatný rozdíl je tedy v tom, že při podnikatelském prodeji se uplatní vyvratitelná právní domněnka: Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, byla věc vadná již při převzetí. Jako kupující v tomto případě nemusíte nic prokazovat a můžete se bez dalšího domáhat svých práv z vad "věci". Zatímco u nepodnikatelského prodeje budete muset jako kupující vždy prokazovat, že „věc“ byla vadná již při převzetí, přičemž na to máte také 2 roky po převzetí "věci".

Jaké máte nároky z vad?

Pokud byste kupovali běžnou věc, máte hned několik možností: můžete vyžadovat opravu, výměnu, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. U zvířat jako živých tvorů se nejčastěji využívá nárok na slevu z kupní ceny, protože majiteli zachovává vlastnictví zvířete, ale zároveň představuje jistou kompenzaci z řádně nenaplněné smlouvy. Výměna zvířete za jiné není kvůli citové vazbě příliš obvyklá. Při domlouvání slevy je třeba zvážit její přiměřenost (optimální výška slevy) a znát obvyklou cenu zvířete, za kterou se stejné zvíře bez vad prodává.

267 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.