Článek o tom, jak můžete postupovat a na koho se můžete obrátit, když váš soused v noci dělá hluk a vás už to prostě nebaví.

K tomu, jak takovou nepříjemnou situaci řešit máte hned několik možností:

  1. Kontaktujte policii, popř. příslušný obecní úřad, a to za účelem prošetření, zda se soused nedopouští přestupku proti občanskému soužití, kde je možné uložit pokutu až do výše 20 000 Kč či omezující opatření. K tomuto přestupku, je však vhodné podotknout, že soused se popsaného chování musí dopouštět schválně. Mimo to, jestliže dělá hluk v době mezi 22:00 až 06:00 hod., může být jeho chování posouzeno jako rušení nočního klidu, za který hrozí pokuta až 10 000 Kč. Vždy tedy ve chvíli, kdy soused hlučí až do pozdních nočních hodin, volejte policii, aby se vzniklou situací obratem zabývala. 
  2. Pokud chcete se sousedem do budoucna dobře vycházet, je ideální řešit vzniklou situaci domluvou. K tomu můžete využít např. institut mediace. Jestliže s ním není možná domluva, můžete se domáhat ochrany před imisemi (prach, hluk apod.) soudní cestou. Touto žalobou se budete domáhat toho, aby se soused zdržel dalšího popsaného chování ve smyslu zásahu do vašich práv. Nutné si je však uvědomit, že podle občasnkého zákoníku je zakázané pouze takové obtěžování, které je nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání bytu. Před podáním samotné žaloby je vhodné zajistit si k dané záležitosti maximum důkazů, prokazující jednání souseda – fotky, video, svědecké výpovědi atd., neboť důkazní břemeno bude ležet na vaší straně coby žalobci.
  3. Pokud se jedná o družstevní byt, mívá bytové družstvo tuto situaci ošetřenu skrze domovní řád, popř. má dané upraveno přímo ve svých stanovách. Jestliže tomu tak je, postupujte v souladu s těmito dokumenty. V obecné rovině platí, že družstvo má v případě závažného porušování členských povinností možnost daného člena družstva po předchozí písemné výstraze z družstva vyloučit. V praxi však často bývá velmi komplikované určit, jaké jednání již se dá považovat za závažné porušování členských povinností. Na druhou stranu v mnoha případech už samotný oficiální dopis ze strany družstva způsobí, že se situace v budoucnu neopakuje. Určitě je tedy jednou z možných variant obrácení se na družstvo s žádostí o vyřešení vzniklé situace.
  4. V případě, že soused byt nevlastní, ale bydlí v bytě v nájmu, máte také možnost obrátit se na pronajímatele, aby situaci se svými nájemcem řešil.
70 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.