Lámete si hlavu, kdy sepsat záznam o dopravní nehodě, aby vše proběhlo, jak má? Pokud ano, přečtěte si náš článek!

Od 1. 1. 2009 je účinná novela zákona o silničním provozu, konkrétně v ustanovení § 47 odst. 3 písm. g), který stanoví, že účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

V současné době neexistuje závazný platný předpis, který by přesně stanovil podobu záznamu o dopravní nehodě. Ve většině případů se však lze setkat s tzv. Evropským záznamem o dopravní nehodě, který vás svými kolonkami nasměruje, co je třeba při dopravní nehodě vyplnit a nic neopomenout. I když žádný zákon neříká, že tento tiskopis musíte vozit v autě, lze to jen doporučit. V krajním případě lze záznam o dopravní nehodě sepsat na čistý list papíru, na který napíšete veškeré rozhodné údaje a skutečnosti stanovené zákonem (viz výše).

 

Kdy můžete sepsat záznam o dopravní nehodě a nemusíte volat policii:

 • škoda na vozidle zřejmě nepřesahuje částku 100.000 Kč (částka se vztahuje na každé zúčastněné vozidlo včetně přepravovaných věcí samostatně a určuje se hrubým odhadem),
 • nedošlo ke zranění či úmrtí některého z účastníků dopravní nehody,
 • nedošlo k poškození majetku třetí osoby (např. poškození domu, plotu, veřejného osvětlení, svodidel, dopravních ukazatelů apod.),
 • dohodli jste se s druhým řidičem, kdo je viník dopravní nehody,
 • neexistuje zde podezření, že některý z účastníků požil před jízdou alkohol či jiné omamné látky,
 • záznam je možné sepsat pouze za přítomnosti druhého řidiče, který měl účast na dopravní nehodě (např. při poškození vozidla na parkovišti, kdy není dohledán majitel/řidič poškozeného vozidla, je nutno volat policii, jinak se vystavujete přestupku "ujetí od dopravní nehody").

 

Co má záznam o dopravní nehodě obsahovat:

 • datum nehody,
 • místo, kde se nehoda stala (podrobný popis včetně ulice, čísla domu, kilometru silnice apod.),
 • uvést, zda došlo ke zranění nebo vznikla škoda na jiných vozidlech či předmětech,
 • svědci (jméno, adresa, kontakt, včetně označení spolujezdce),
 • pojištěný/pojistník – jméno a adresa majitele vozidla, na kterého je uzavřena smlouva o povinném ručení, kontakt,
 • vozidlo – tovární značka a typ vozidla, rok výroby, registrační značka (SPZ),
 • pojistitel – název pojišťovny povinného ručení, číslo pojistky a ideálně adresu pobočky,
 • řidič – údaje totožnosti z občanského průkazu, číslo řidičského průkazu včetně časové a skupinové platnosti,
 • označte body vzájemného střetu, tedy jak se vozidla střetla (čelně, zboku atd.),
 • viditelná poškození – zápis poškození zúčastněných vozidel (např. poškozený nárazník, rozbitá levá přední směrovka, rozbité zadní sklo atd.),
 • okolnosti nehody – zaškrtnutí/popis nehodového děje (např. vozidlo parkovalo, stálo, předjíždělo, odbočovalo atd.),
 • nákres,
 • písemné prohlášení viníka, že nehodu způsobil a souhlasí se zaviněním (zpravidla do kolonky pro vlastní poznámky v záznamu o dopravní nehodě),
 • podpisy.​​
8 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.