Zdražování energií se netýká jen spotřeby elektřiny v domácnosti a výdajů za vytápění. Stoupá i cena dalších poskytovaných služeb spolu s nájmem. Víte, za jakých podmínek může pronajímatel jednostranně zvýšit zálohy?

Jakých služeb se zálohy týkají?

Způsob změny výše záloh za služby poskytované spolu s nájmem (např. dodávky tepla a vody, odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných částí domu, umožnění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů) upravuje zákon č. 67/2013 Sb., který řeší otázky související s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty („zákon o službách“).

Pravidla pro změny záloh

Zákon jasně stanoví, že pronajímatel právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu. A to v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů. Jedná se zejména o změny rozsahu nebo kvality služby.

Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího, ale až po doručení písemného oznámení nové výše zálohy.

Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

Za jakých podmínek pronajímatel nesmí zvednout zálohy

Výše uvedená pravidla se však neuplatní, pokud se pronajímatel i nájemce v nájemní smlouvě dohodli, že úhrady za služby budou paušálně zahrnuty buď v nájemném, nebo budou hrazeny samostatnou paušální částkou vedle nájemného. V tom případě se služby poskytované s nájmem bytu nevyúčtovávají a pronajímatel vám platby jednostranně zvýšit nemůže. Na změně takové platby byste se museli s pronajímatelem dohodnout.

 

520 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.