oplocení

Filtrujte články

2. 8. 2019

Spory o hranice pozemků aneb čí je plot?

Český právní řád používá pro označení hranice mezi sousedícími pozemky pojem „rozhrada“. Rozhradou může být cokoli, co odděluje dva pozemky od sebe navzájem. Nemusí se přitom jednat pouze o plot či zeď, ale může se jednat také o meze, strouhy, živé ploty, brázdy, stromořadí a jiné přírodní či uměle vytvořené hranice.

53 hodnocení

Nenašli jste, co jste hledali?