Novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích došlo k výraznému zjednodušení procesu podání žádosti o převod vlastnického práva k vozidlu. V tomto článku najdete přehled nejdůležitějších novinek spolu s návodem, jak při přepisu postupovat.

Jak to bylo dříve

Původní postup, který byl při převodu vlastnictví potřeba dodržet (včetně rizik při jeho nedodržení), jsme podrobně rozepsali v článku Přepis silničního vozidla. Podle tohoto postupu bylo pro převod vlastnictví nutné příslušnému úřadu doložit:

  • technický průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla,
  • zelenou kartu,
  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.

Nový vlastník často přepis nevyřídil – to vedlo k mnoha problémům

V praxi však bohužel často docházelo k tomu, že původní vlastník vozidla předal vozidlo novému vlastníkovi v dobré víře, že podá žádost o změnu v registru vozidel. Nový vlastník však v některých případech přepis vozidla neprovedl, a ačkoliv tedy byl faktickým vlastníkem i držitelem vozidla, v registru vozidel stále figuroval původní vlastník.

To znamenalo riziko, že veškeré přestupky spáchané s vozidlem, které již nevlastní, půjdou na jeho účet. Chtěl-li se původní vlastník těchto problémů vyvarovat, musel urychleně podat žádost o převod vlastnictví vozidla sám. V tu chvíli však zpravidla narazil na problém, že neměl k dispozici protokol o evidenční kontrole ne starší než 30 dní. Tento protokol zároveň není možné získat bez prodávaného vozidla, které již v tu chvíli původní vlastník dávno neměl k dispozici.

Jednalo se o patovou situaci, neboť příslušný správní orgán musel žádost o změnu vlastníka v registru vozidel bez protokolu o evidenční kontrole zamítnout, protože žadatel nepřiložil k žádosti zákonem požadované podklady. Tyto situace se pak musely řešit složitým postupem v podobě podání žaloby na určení vlastnictví k soudu, který byl nejen násobně dražší, ale řešení problému se tím mohlo prodloužit i na roky.

Novela zjednodušuje přepis a šetří majitelům spoustu starostí

Díky zmiňovaným novelám zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, které platí částečně od 1. 3. 2023 a od 1. 1. 2024, je nyní řešení tohoto problému mnohem snazší. K převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu jsou nyní zapotřebí následující 2 dokumenty:

  1. osvědčení o registraci silničního vozidla („malý techničák“), a
  2. zelená karta (doklad o pojištění vozidla), není-li vozidlo vyřazené z provozu.

Provedení evidenční kontroly nově ověří registr vozidel přímo u stanice technické kontroly, která kontrolu provedla. Přepis vozidla však musí být provedený ve lhůtě do 1 roku od provedení kontroly. Pak potvrzení pozbývá platnost a je třeba kontrolu s vozidlem absolvovat znovu.

Velké technické průkazy se ruší

Druhou velkou změnou v novele je zrušení „velkých“ technických průkazů. Technické průkazy, tak jak je známe, již nebudou existovat. Pro nová vozidla se bude vydávat pouze osvědčení o registraci vozidla, které bude obsahovat více údajů než doposud, a zbytek údajů o vozidle bude k dispozici elektronicky.

Vlastníkům vozidel, která v současné době technický průkaz mají, budou rovněž technické průkazy vyměněny za nová, rozšířená osvědčení o registraci. K této změně bude docházet právě při převodu vlastnictví k vozidlu – proto bude nutné technický průkaz při změně vlastníka vozidla doložit správnímu orgánu i po novele, aby jej úřad mohl zneplatnit a vystavit nový doklad. 

Stále platí, že je nutné žádost o převod podat do 10 pracovních dní ode dne převodu vlastnického práva k vozidlu. Žádost podávají původní a nový vlastník společně, nebo jeden z nich s doložením plné moci od toho druhého.

Nedojde-li k podání žádosti výše uvedeným způsobem ve stanovené lhůtě, může původní či nový vlastník podat žádost bez součinnosti toho druhého. V takovém případě dokonce není nutné mít u sebe osvědčení o registraci silničního vozidla – postačí doložení zelené karty a kupní, nebo jiné smlouvy o převodu vlastnictví vozidla.

Tohle je nejlepší postup pro přepis vozidla

Nejlepším postupem v případě prodeje vozidla tedy je jít ihned po předání vozidla spolu s novým vlastníkem na registr vozidel a společně podat žádost o převod vozidla, čímž se vyhnete jakýmkoliv komplikacím. Dojde-li však k předání vozidla o víkendu, nebo mimo pracovní dobu registru vozidel, pak doporučujeme vzít si od kupujícího plnou moc a zařídit přepis vlastnictví ve stanovené lhůtě sami.

Bude-li z jakýchkoliv důvodů nutné nechat splnění této povinnosti na kupujícím, pak doporučujeme uschovat si zelenou kartu a pojistit se tak pro případ, že kupující svou povinnost v zákonné lhůtě nesplní, abyste mohli žádost podat sami. Znovu však zdůrazňujeme, že je nutné žádost o převod vlastnictví vozidla podat do 1 roku od provedení evidenční kontroly převáděného vozidla. V opačném případě se nevyhnete zdlouhavému řešení, které jsme nastínili v úvodu článku.

547 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.