Dostali jste někdy výzvu od České kanceláře pojistitelů (ČKP) ohledně úhrady jakéhosi příspěvku? Pokud ne, tak patříte mezi naprostou většinu vlastníků/provozovatelů vozidel, kteří vždy měli své povinné ručení v pořádku. Nicméně subjektů, kteří svou povinnost danou zákonem č. 168/1999 Sb.,  o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, neplní, byť třeba nevědomky, jsou i tak desítky tisíc. Pojďme si říci, koho přesně se daný příspěvek týká a kdo je povinen jej ČKP uhradit.

V ustanovení §4 výše uvedeného zákona je stanoveno, že vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit ČKP příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2 výše citovaného zákona (je-li vozidlo zapsané v registru silničních vozidel, musí mít celou dobu tzv. povinné ručení). Tedy pokud máte v registru zapsané vozidlo (jako vlastník či provozovatel) a nemáte k němu sjednáno povinné ručení, jste povinni uhradit ČKP příspěvek.

Jeho výše je stanovena vyhláškou č. 205/1999 Sb. a aktuálně je denní sazba např. pro motorku v kubatuře 50-350 cm3 včetně 8 Kč, u osobních automobilů s objemem válců motoru 1350-1850cm3 už je to 47Kč a nákladní automobil s nejvyšší povolenou hmotností nad 3.5t do 12t už 145Kč, podrobný přehled zde. Ačkoliv tyto částky se nemusí na první pohled zdát vysoké, tak při pouhých třiceti dnech je příspěvek u motorky s výše uvedeným parametry 240Kč, u auta 1 410 Kč a u náklaďáku 4 350 Kč, a pokud by šlo tři měsíce, půl roku či déle, to raději ani nepočítat. Pro úplnost dodáme, že k příspěvku se připočítávají ještě náklady spojené s mimosoudním vymáháním ve výši 300 Kč, a pak samozřejmě i případné soudní či exekuční náklady. Zkrátka to není dobré brát na lehkou váhu.

Proto si dávejte pozor na Vaše pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), neignorujte výzvy pojišťovny k úhradě dlužného pojistného, zvláště když neplacení pojistného je jednou z nejčastějších příčin zániku povinného ručení. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svou pojišťovnu, pokud například provozujete vozidlo někoho jiného (ať v rámci rodinných vztahů či podnikatelských) můžete si ověřit povinné ručení na stránkách ČKP, případně si vyhledat pojišťovnu (pokud ji neznáte).

Pokud jde o vlastnictví vozidla, tak zdůrazníme, že platí vyvratitelná domněnka, že osoba zapsaná jako vlastník vozidla v registru silničních vozidel je vlastníkem vozidla. Tedy pokud prodáte vaše vozidlo, ale nedojde k tzv. k přepisu vozidla v registru na nového vlastníka, budete obeslán k úhradě příspěvku. Nebojte, pokud doložíte kupní smlouvu o prodeji vozidla, tak samozřejmě nebudete povinni příspěvek hradit, i tak si ale tzv. přepis ohlídejte, nejen proto, abyste takovéto přípisy v budoucnu třeba nedostali znovu, ale i proto, že dle § 8 zákona č. 56/2001 Sb., je povinnost podat žádost o zápis změny vlastníka do registru silničních vozidel a za nesplnění této povinnosti může správní orgán uložit pokutu až 50 000,- Kč. Pokud k přepisu nedojde, budou vám také chodit za cizího člověka pokuty od policie či správních orgánů a tam už vám mnohdy kupní smlouva nepomůže. Více k přepisu vozidla zde.

Zopakujeme, že vozidlo musí být pojištěno po celou dobu, kdy je zapsáno v registru silničních vozidel. Pokud například vozidlo již nepoužíváte, je potřeba ho vyřadit z provozu na registru (tzv. depozit). Pokud vám bylo vozidlo odcizeno, opět je třeba oznámit takovou skutečnost na registr a doložit protokolem Policie ČR o oznámení odcizení vozidla. Pouze v těchto případech nemusí být vozidlo pojištěno. Když vám od ČKP přijde přípis k úhradě příspěvku za vozidlo, které bylo odcizeno, pak jste nejspíše odcizení nenahlásili na registr vozidel. Ani zde ovšem nemějte obavy a pošlete ČKP výše zmíněný protokol Policie ČR.

Jak vidno, může dojít k různým situacím, kdy vám takováto výzva ČKP může přijít a zároveň k situacím, do kterých se můžete, byť i nevědomky dostat. Proto výzvu ČKP raději neignorujte a raději si vše ověřte, konec konců v příslušné výzvě Vás ČKP musí řádně o všem informovat a poučit, takže byste vždy měli vědět, co v takové situaci, pokud se do ní dostanete, dělat.

9 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.