Co je dobré si pohlídat při sjednávání cestovního pojištění v části pojištění odpovědnosti, aby vás pak při nechtěné srážce s jiným lyžařem na sjezdovce nic jen tak nepřekvapilo. A co dělat, když se opravdu něco stane.

Pokud při zimních radovánkách jiné osobě způsobíte svou neopatrností újmu, například srazíte zahraničního lyžaře, zlomíte mu při pádu nohu a ještě mu hranou lyže rozříznete jeho lyžařskou bundu, budete podle místních právních předpisů odpovídat za způsobené škody. Z uzavřeného pojištění odpovědnosti za vás bude pojišťovna zraněnému lyžaři hradit vzniklé škody, a to do stanoveného limitu. Ohlídejte si proto výši limitu – pro újmu na zdraví by měl být limit vyšší, ideálně v řádech milionů korun.

V případě, že skutečně někomu například neopatrnou jízdou způsobíte zranění anebo poškodíte majetek, je důležité, abyste vše zdokumentovali (nafotili) a zajistili kontakt na svědky. Zároveň je důležité, abyste na místě svou odpovědnost písemně neuznávali a ani nepodepisovali žádný dokument, kterému nebudete rozumět. Ve sporných případech totiž pojišťovna může s protistranou jednat a namítat například její spoluzavinění. Pokud nárok poškozeného uznáte nad rámec zákonných předpisů, v horším případě dokonce poškozenému hned sami část nároku zaplatíte, může pojišťovna vaší žádosti o poskytnutí pojistného plnění nevyhovět.

Jestliže skutečně někoho neúmyslně srazíte a způsobíte mu vážné zranění, bude věc pravděpodobně vyšetřovat policie. Pro takový případ je vhodné mít navíc sjednané pojištění právní ochrany. Pokud by proti vám bylo zahájeno zahájeno trestní řízení pro spáchání nedbalostního trestného činu (nejčastěji způsobení úrazu při jízdě na sjezdovce), pojišťovna právní ochrany vám zajistí a zaplatí advokáta, který vás bude v trestním řízení obhajovat. A to jak v Česku, tak třeba v Rakousku nebo Itálii.

23 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.