Vláda ponechala mimořádná opatření na pátém stupni dle systému PES. ​​

​​​​​Vzhledem k trvajícími nepříznivému epidemickému vývoj byla dle systéme PES ponechána mimořádná opatření na maximálním pátém stupni (publikace ve sbírce zákonů zde) a všechny poslední mimořádná opatření (viz náš předchozí příspěvek) zůstávají v platnosti, resp. byly prodlouženy do konce aktuálně platného nouzového stavu, tj. do 22.1.2021.

Pouze se drobně upravil režim škol a to následovně:

  1. Vysoké školy – umožněna:
    • účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
    • účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník
  2. střední školy – umožněno
    • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob

Jinak tedy platí plně distanční výuka až do 22. 1. 2021.

86 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.