Další zpřísněné mimořádných opatření platné od soboty 30. 1. 2021 do aktuálního konce nouzového stavu, tj .do 14. 2. 2021.

Systém PES zůstává stále na pátém stupni, ačkoliv čísla už přes dva týdny odpovídají čtvrtému stupni, ale na něj se zatím nepřepíná a navíc vláda rozhodla o zpřísnění dosavadních opatření. Jedná se zejm. o následující omezení:

  1. V rámci autoškol musí být účastníci výcvikových jízd vybaveni respirátory alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  2. Pokud jde o lyžařské vleky, tak místo diskutovaného uvolnění přišlo zpřísnění, v podstatě zákaz použití pro komerční účely, konkrétně je omezen. „Provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby.“
  3. V případě ubytování byla zpřísněna výjimka pro stručně řešeno služební cesty, kdy nově bude nutné tento účel před zahájením ubytování prokázat a provozovatel bude povinen doložení vyžadovat.
  4. Menší úprava se týká taxislužby a jiné smluvní přepravy, že byla výslovně povolena v čase 21:00 až 04:59.
  5. Uzavření trhů či mobilních prodejen/provozoven s výjimkou takových obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně.
  6. Na svou chatu nyní výslovně jen v rámci své rodiny, nikdo další.
  7. Kontakty by se měly omezit jen na vlastní rodinu.
  8. Důrazně se doporučuje zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95.
  9. A návštěvy v nemocnicích jsou zakázány až na naprosté výjimky.
137 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.