Vyrábíte si doma vlastní alkohol? Pozor, zákon přináší jasný návod, jak postupovat. Pokud ho nedodržíte, hrozí vám milionové pokuty. Přečtěte si důležitá pravidla pro výrobu alkoholu.

Dříve bývalo zvykem vyrábět si svůj alkohol doma. Avšak zákonodárce do tohoto procesu vnesl postup, který musí být dodržován, jelikož při špatném destilování alkoholu může dojít k mnoha zdravotním problémům jako je oslepení a v krajním případě až ke smrti

Jak stát definuje alkohol

Pro účely tohoto článku prvně musíme vydefinovat, co vše alkohol je. Jedná se samozřejmě o líh.

Líh (ethanol či ethylalkohol ) je získaný:

  • destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný, (může se jednat právě o domácí pálenky),
  • destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy (líh pro využití např. v chemickém průmyslu),
  • synteticky (líh pro využití např. v chemickém průmyslu).

Konzumní líh je líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu. Krom lihu (tvrdý alkohol) lze alkohol vyrábět i bez destilace/synteticky.

Tři důležitá pravidla pro výrobu alkoholu

  1. Naprosto esenciální je fakt, že líh lze vyrábět a upravovat pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném ústředním orgánem státní správy uvedeným v § 3 odstavci 2 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu. Konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje lze vyrábět pouze v provozovně schválené ústředním orgánem státní správy.
  2. Líh může vyrábět pouze právnická nebo fyzická osoba, která dostala, nejde-li o pěstitelské pálení (to získává povolení pro změnu od Ministerstva zemědělství), státní povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen „koncese“). 
  3. Povolení vydává buď ministerstvo zemědělství nebo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Při nedodržení pravidel hrozí pokuta v řádech milionů

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že doma si již konzumní líh vyrábět nemůžete, aniž byste měli koncesi od příslušného ústředního orgánu státní správy. Pokud toužíte po destilovaném alkoholu, jedinou legální cestou je obrátit se na profesionální palírnu. Pakliže tak neučiníte, tak se podle zákona o lihu dopouštíte přestupku.

Přestupků je v tomto zákoně celá řada, kdy se rozsah pokut pohybuje od 500.000 Kč až 20.000.000 Kč. Pokud by však nekvalitně vypáleným alkoholem došlo k újmě na zdraví (případně až k úmrtí), tak hrozí výrobci tohoto lihu dokonce vězení.  

Alternativa, jak si legálně vyrábět alkohol – pomocí kvasné zátky

Pokud však nechcete své ovoce dávat profesionálním palírnám, tak se můžete vydat cestou alkoholového kvašení bez destilace za pomoci tzv. kvasné zátky (touto cestou nelze vytvořit líh). Doma si tedy není problém vytvořit víno, ovocné víno, pivo, medovinu a podobně. Špatné vytvoření těchto tekutin zpravidla nemůže člověka ohrozit na životě.

 

509 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.