Plánujete sobě či dětem pořídit elektrokoloběžku a chcete se před koupí dozvědět více informací? Zajímá vás, od kolika let můžete na elektrokoloběžce jezdit a zda k tomu potřebujete řidičský průkaz? Přinášíme vám praktické srovnání podmínek v Česku a Německu. 

Právní úprava elektrických koloběžek v České republice

I když elektrokoloběžky už několik let zažívají velký boom, stále není právní úprava zcela jasná, takže dochází k různým interpretacím. Ve zkratce můžeme říct, že elektrokoloběžku lze považovat buď za jízdní kolo (elektrokolo), nebo za motorové vozidlo, a to podle jejího výkonu a maximální provozní rychlosti.

Kdy se elektrokoloběžka považuje za kolo

V § 57 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je stanoveno, že jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Jízdní kolo může být vybaveno pomocným motorkem, jestliže mj. jeho výkon nepřesáhne 1 kW a maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h (více viz Příloha č. 12 část C) k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). Pokud bude elektrokoloběžka splňovat výše stanovené parametry, považuje se v praxi za jízdní kolo.

Kdy se elektrokoloběžka považuje za motorové vozidlo

V případě, že daná elektrokoloběžka výše uvedené parametry nesplňuje (tj. má vyšší výkon/vyšší maximální konstrukční rychlost), posuzuje se jako motorové vozidlo (zpravidla motocykl). A v takovém případě je nezbytné mít platné řidičské oprávnění (v případě motocyklu bude nejbližší skupina AM), ochrannou přilbu, povinnou výbavu a sjednané povinné ručení. Elektrokoloběžka navíc podléhá schválení technické způsobilosti a registraci.

Kde můžete s elektrokoloběžkou jezdit

Ať už se vaše elektrická koloběžka považuje za jízdní kolo nebo motorové vozidlo, vždy s ní můžete vyrazit na silnici. Pokud splňuje parametry jízdního kola, tak s ní můžete vyjet i na cyklostezky.

Naopak na chodnících a v pěších zónách je jízda na elektrokoloběžce zakázána. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, totiž stanoví, že chodníky a pěší stezky jsou určeny pouze pro chodce (pokud není v zákoně stanoveno jinak).

Právní úprava elektrických koloběžek v Německu

V Německu je právní úprava elektrokoloběžek („E-Scooter“) o poznání přehlednější. Elektrokoloběžky jsou považovány za motorová vozidla, pokud splňují následující znaky:

- vozidlo bez sedadla, které má řídítka,

- hmotnost bez řidiče nepřesahuje 55 kg,

- provozní rychlost se pohybuje od 6 km/h do max. 20 km/h,

- max. výkon je 500 W,

- splňuje další požadavky na bezpečný provoz v silničním provozu (brzdy, světla atd.).

Na co si dát pozor

V Německu můžete řídit elektrokoloběžky s max. rychlostí do 20 km/h. Na to je třeba dát pozor, neboť ve většině evropských zemí je limit vyšší. Pozornost byste měli věnovat i věkovému limitu, jelikož na elektrokoloběžkách můžou jezdit osoby starší 14 let.

Abyste mohli v Německu řídit elektrickou koloběžku, budete potřebovat povolení k provozu na pozemních komunikacích, povinné ručení a registrační značku (nálepka na zadní části koloběžky). K jízdě však nepotřebujete řidičský průkaz ani nasazenou helmu, i když je její nošení doporučené.

Elektrickou koloběžku můžete řídit jak na cyklostezkách (pokud je to možné), tak na silnicích. Jízda po chodníku a v pěších zónách je však zakázaná.


 

183 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.